Фінансовий механізм санації підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 77
Економічна сутність поняття "санація", її місце в системі банкрутства підприємства. Необхідність створення фінансового механізму санації, його структура та інструментарій. Роль державної підтримки санації в процесі реалізації фінансового механізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Гуманітарному університеті „Запорізький інститут державного та муніципального управління” Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чупіс Анатолій Віталійович, Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління”, професор кафедри фінансів і банківської справи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Каламбет Світлана Валеріївна, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна,завідувач кафедри фінансів і банківської справи кандидат економічних наук, доцент Лапушкіна Світлана Кузьмівна, Дніпропетровський національний університет доцент кафедри економіки і управління підприємством Захист відбудеться 9 березня 2006 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м.У країнах з розвинутою ринковою економікою не всі підприємства виживають у часи економічної кризи, а ліквідація неплатоспроможних підприємств виконує функцію перерозподілу активів з метою їх більш ефективного використання. Діяльність підприємств в конкурентному ринковому середовищі, в умовах реформування економічної системи, формування нових економічних і фінансових відносин в державі зумовлює появу реальної загрози банкрутства майже для кожного підприємства незалежно від його фінансового стану і положення серед конкурентів. Недостатність і методологічна незавершеність законодавчої і нормативної бази з питань санації, а також відсутність єдиного узгодженого методологічного підходу щодо її фінансово-економічного змісту і механізму застосування стримують впровадження санації на українських підприємствах. Для досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження була визначена необхідність розвязання наступних завдань: дослідити економічну сутність поняття “санація”, визначити місце санації в системі банкрутства підприємства, узагальнити та систематизувати методи, форми і інструменти санації; У процесі дисертаційного дослідження застосовувались наступні методи: аналіз та синтез - для вивчення обєкту та предмету дослідження; монографічний метод - у вивченні генезису поняття санація, системний аналіз - при оцінці стану підприємств харчової і переробної промисловості, дослідженні фінансово-правових аспектів санації, метод операціоналізації понять - у вивченні та уточненні змісту поняття санація, індукція та дедукція - узагальнення результатів дисертаційного дослідження, розрахунково-конструктивний - при удосконаленні методики оцінки санаційної спроможності підприємства, метод формалізації - структурне обґрунтування складових фінансового механізму санації, логічний і порівняльний - при дослідженні питань санаційного аудиту.В першому розділі “Теоретико-методологічні основи санації підприємства” досліджено становлення і розвиток поняття “санація”, зясовані основні елементи санації, уточнений економічний зміст методів, і форм санації, визначена роль санації в системі банкрутства підприємств, обґрунтована необхідність створення фінансового механізму санації. В результаті обґрунтування необхідності дослідження санації згідно з першим підходом, було запропоноване власне трактування санації як системи послідовних взаємоповязаних заходів, що проводяться по відношенню до підприємства-боржника з ініціативи його власників або зовнішніх субєктів з метою врегулювання проблеми боргів, попередження банкрутства, відновлення платоспроможності і досягнення прибутковості і конкурентоспроможності в довготерміновому періоді. В дослідженнях проблем санації вагоме місце посідає аналіз так званої “класичної моделі санації”, яка по суті являє собою структурно-логічну схему, що відображає організаційний механізм проведення санації. Необхідність дослідження саме фінансового механізму пояснюється тим, що по-перше, критерії прийняття рішення щодо доцільності проведення санації і критерії успіху санації визначаються фінансовими показниками; по-друге, практика застосування процедури санації свідчить про те, що її успіх залежить від ефективної побудови фінансових відносин між зацікавленими особами (боржником, кредиторами, органами влади, власниками, інвесторами) і як правило, зумовлюється наявністю додаткових фінансових вливань, які зявляються чи то від продажу частини майна боржника, чи від грошових надходжень у вигляді інвестицій або кредитів; по-третє, критерії успіху санації також визначаються здебільше фінансовими показниками.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?