Фінансовий механізм прямої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Виявлення сутності фінансового механізму прямої державної фінансової підтримки та принципів бюджетного фінансування сільського господарства. Розробка моделі розподілу бюджетних коштів, призначених для підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національний науковий центр Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукОсновні напрямки удосконалення фінансових відносин у сільському господарстві зводяться до наступного: по-перше, необхідна організація та розвиток сучасних форм регулювання фінансового ринку; по-друге, докорінна змінна підходів до бюджетного фінансування і державної підтримки сільського господарства; по-третє, формування досконалої податкової системи. У процесі дослідження використовувалось широке коло методів, серед яких: діалектичний та абстрактно-логічний (при узагальненні теоретико-методичних засад фінансового механізму прямої державної підтримки сільськогосподарських виробників); монографічний (під час дослідження процесів бюджетної підтримки господарств); метод екстраполяції (при прогнозуванні зміни обсягів виручки від реалізації та обсягів бюджетного фінансування); метод економіко-математичного модулювання (при розробці моделі раціонального розподілу бюджетних коштів, спрямованих на підтримку сільськогосподарських товаровиробників); аналізу та синтезу (при дослідженні стану та рівня прямої державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва); графічний (при дослідженні структури та динаміки прямої державної фінансової підтримки); соціологічного опитування (під час опитування керівників та спеціалістів господарств). Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: Вперше: - розроблено модель для визначення органами влади пріоритетів при розподілі бюджетних коштів державної підтримки серед сільськогосподарських виробників, яка дозволяє планувати ефективний розподіл бюджетних коштів, а за необхідності дає можливість здійснити коригування існуючих правил виділення коштів сільськогосподарським товаровиробникам. У процесі дослідження використовувалось широке коло методів, серед яких: діалектичний та абстрактно-логічний (при узагальненні теоретико-методичних засад фінансового механізму прямої державної підтримки сільськогосподарських виробників); монографічний (під час дослідження процесів бюджетної підтримки господарств); метод екстраполяції (при прогнозуванні зміни обсягів виручки від реалізації та обсягів бюджетного фінансування); метод економіко-математичного модулювання (при розробці моделі раціонального розподілу бюджетних коштів, спрямованих на підтримку сільськогосподарських товаровиробників); аналізу та синтезу (при дослідженні стану та рівня прямої державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва); графічний (при дослідженні структури та динаміки прямої державної фінансової підтримки); соціологічного опитування (під час опитування керівників та спеціалістів господарств). запропоновано методику розрахунку розміру фінансування стимулюючого характеру за пріоритетними напрямами, а саме: підтримка виробництва продукції тваринництва (дотації за молоко, за реалізацію молодняку великої рогатої худоби, за реалізацію мяса свиней, за реалізацію мяса бройлерної птиці, за мясо великої рогатої худоби та свиней, закуплене у населення), дотації на підтримку племінного тваринництва (на утримання високопродуктивного племінного маточного поголівя, великої рогатої худоби мясних порід, свиней і птиці, за закупівлю плідників, на придбання однодобових курчат і підростаючої молодки для розведення, овець для відтворення стада, на реалізацію семіні племінних биків), дотації на проведення протиепізоотичних і протилейкозних заходів, дотації на підтримку програм і заходів з рослинництва (дотації на підтримку елітного насінництва, на підтримку державних сортових ділянок на базових підприємствах, на підтримку вирощування і реалізацію саджанців плодоягідних культур, на реконструкцію та технічне переоснащення тепличних комбінатів), дотації на технічне оснащення сільськогосподарських підприємств і організацій.У першому розділі "Теоретичні основи фінансового механізму прямої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників" досліджено економічну сутність фінансового механізму та форм прямої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, розглянуто трансформацію механізму прямої державної підтримки сільського господарства, узагальнено досвід зарубіжних країн у галузі прямої державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників та обґрунтовано принципи і напрями прямої державної підтримки аграрного виробництва. У результаті комплексного дослідження сутності фінансового механізму визначено, що фінансовий механізм прямої державної підтримки сільськогосподарських підприємств має бути спрямованим на досягнення стабілізації виробництва, з поступовим нарощуванням його обсягів, та зростанням внутрішнього валового продукту сільського господарства, одержання достатнього рівня доходності і рентабельності виробництва аграрних підприємств усіх форм власності і господарювання.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?