Фінансовий механізм покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 178
Сутність фінансового управління якістю природних ресурсів та матеріального забезпечення її покращання. Концепція та принципи побудови фінансового механізму. Важелі та інструменти регулювання якості. Шляхи удосконалення інформаційної підтримки процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: Борисова Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, Міністерства аграрної політики України, професор кафедри фінансів. Офіційні опоненти: ЛАЙКО Петро Афанасійович, доктор економічних наук, професор, Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, завідувач кафедри податкової і страхової справи; ДЕМА Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, професор, Державний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики України, завідувач кафедри фінансів і аудиту. Захист відбудеться 25 травня 2005 р. о 1500 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" УААН за адресою: 03680, м.Їх використання вкрай необхідне для подолання протиріч в організації охорони навколишнього природного середовища, покращання якості природних ресурсів, оскільки потреба збереження та їх відтворення за короткий проміжок часу перетворилася з проблеми економічної в проблему виживання. Це зумовило необхідність формування еколого-економічного мислення та розробки фінансового механізму покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві. Наукові публікації з питань теоретичного і прикладного висвітлення проблеми покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві та механізмів його здійснення в сучасних умовах мають важливе значення. оцінити витрати на покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві в регіоні та запропонувати механізм формування і використання регіонального природоохоронного фонду для збереження і покращання якості природних ресурсів; Застосування методу кількісного аналізу у поєднанні з методом наукової абстракції дало змогу виділити найсуттєвіші характеристики процесу покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві й дає змогу визначити притаманні йому особливості щодо природних ресурсів, задіяних в аграрному виробництві; зясувати роль і значення кожного компонента при опрацюванні фінансового механізму покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві; прослідкувати їх звязки у системі стимулювання екологізації підприємницької діяльності.У першому розділі "Теоретико-методологічні аспекти створення фінансового механізму покращання якості природних ресурсів" викладено теоретичні погляди на сутність фінансового управління якістю природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві; наведена структура фінансового механізму покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві, сукупність елементів якого визначає систему фінансового управління ресурсокористуванням; досліджено особливості фінансового механізму і проаналізовано його інформаційне забезпечення. Теоретико-аналітичні дослідження показали, що фінансове управління якістю природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві - це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів з метою покращання якості природних ресурсів. Створення стабільного правого забезпечення процесу розвязання структурно-динамічних проблем підвищення ефективності використання, відтворення, збереження, покращання якості природних ресурсів потребує корінного реформування системи охорони навколишнього середовища як на державному, так і на регіональному рівнях. У другому розділі "Формування фінансового механізму покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві" досліджено фінансове забезпечення покращання якості природних ресурсів, проаналізовано інвестиційну привабливість сільськогосподарського виробництва, обгрунтовано особливості фінансового регулювання покращання якості природних ресурсів, зясовано роль екологічного аудиту в фінансовому механізмі цього процесу, удосконалено механізм екологічного страхування як чинника запобігання ризиків природокористування, проведено оцінку витрат на покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві. У третьому розділі "Застосування фінансового механізму покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві на регіональному рівні" досліджено концептуальні напрями покращання якості природних ресурсів, обгрунтовано фінансовий механізм функціонування регіонального фонду покращання якості природних ресурсів, розроблено рекомендації щодо формування цього механізму у сільськогосподарському виробництві.Удосконалення фінансового механізму покращання якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві полягає у розвитку інвестування, кредитування, оподаткування, страхування, екологічного аудиту; одержання субсидій, дотацій тощо. Визначено, що механізм фінансового заохочення землекористувачів до здійснення землеохоронних заходів має ґрунтуватися на системі методів прямого та побічного стимулювання.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?