Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування комерційних банків - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Аналіз економічної природи, сутності, організаційно-правових основ, складових фінансового механізму діяльності комерційного банку, особливостей побудови фінансового механізму в умовах розвитку банківської системи в при ринковій трансформації економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет імені Тараса ШевченкаЗахист відбудеться “27 ”лютого 2004 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. На основі аналітичної оцінки ефективності комерційних банків визначаються фінансові показники в системі фінансового механізму, які відображають ефективне функціонування комерційних банків. Змодельован ефективний фінансовий механізм, який пропонується реалізувати через використання моделі оптимізації активів і пасивів комерційного банку та моделі оптимізації інвестиційної та кредитної політики. економіка комерційний банк фінансовий Ключові слова: грошово-кредитні відносини, фінансовий ринок, банківська система, комерційний банк, ефективність, ринкова трансформація, фінансовий механізм діяльності комерційних банків, стратегія розвитку банку, стратегічність банківської діяльності, стратегічне планування банківської діяльності.Актуальність підвищення ефективності діяльності комерційних банків має виняткове значення в період формування, становлення та розвитку вітчизняного кредитного ринку. Посилення конкуренції між депозитними установами, поява конкурентів в особі небанківських установ, відтік вкладів із банків внаслідок розвитку ринку цінних паперів призвели до необхідності використання банками нових фінансових інструментів забезпечення стійкості та більш гнучкого реагування на можливі ризики. Фінансовий механізм банківської діяльності призначений забезпечити подальший розвиток банківської системи саме в цьому напрямі. Складні обставини й ризики, повязані з розвитком фінансово-кредитної системи України, посилюють актуальність впровадження фінансового механізму підвищення ефективності функціонування комерційних банків у їх діяльність. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за комплексною темою “Теорія та практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” підрозділ “Розвиток фінансової системи України як фактор економічного зростання” (шифр 01 БФ 040-01), в межах якої автором розроблено розділ, де обґрунтовано необхідність підвищення ефективності функціонування банківських інститутів через фінансовий механізм в умовах стабілізації кредитного ринку України.У першому розділі “Теоретичні засади фінансового механізму банківської діяльності” розкрито економічну природу та сутність фінансового механізму діяльності комерційного банку через детальну характеристику його принципів та функцій, досліджено розвиток його складових, визначено особливості побудови фінансового механізму в умовах розвитку банківської системи України. Проведений у роботі аналіз теоретичних засад фінансового механізму банківської діяльності дав змогу виявити особливі риси банківської конкуренції, а саме: через високий ступінь диференціації банківських продуктів і послуг банківська конкуренція має багато різновидів і відрізняється високою інтенсивністю, оскільки відсутність патентного захисту робить вільним вхід до банківської сфери діяльності? значний контроль державних органів влади обмежує можливість комерційних банків використовувати ціну як чинник конкурентоспроможності, таким чинником стає якість банківських продуктів і послуг? банківські продукти та послуги різних комерційних банків практично є досконалими субститутами, проте поза банківською сферою замінників не існує, і міжгалузева конкуренція здійснюється тільки завдяки переміщенню капіталу. Економічна природа фінансового механізму полягає в діяльності по виявленні потреб, запитів і переваг споживачів та визначення сегментів ринку, на якому може бути знайдена ніша для реалізації нових банківських продуктів та послуг в умовах конкуренції з іншими банками.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?