Фінансовий механізм корпоративного управління підприємствами водно-каналізаційного господарства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 183
Концепція формування ефективного фінансового механізму корпоративного управління підприємствами ВКГ. Методи організації та інструментальний апарат ефективного управління фінансовими потоками відокремлених підрозділів водно-каналізаційного комплексу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Лисенко Юрій Григорович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної кібернетики (м. Захист дисертації відбудеться 31 жовтня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Визначено особливості та проблеми функціонування фінансового механізму в сфері водно-каналізаційного господарства (ВКГ)України. Дістало подальшого розвитку визначення категорії "фінансовий механізм корпоративного управління" в сфері ВКГ.Проте підприємства, що повязані з виробництвом та розподілом електроенергії, газу та води, все ще функціонують на базі принципів управління, які не відповідають сучасним вимогам ринкової економіки. Проблемам вдосконалення систем управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, їх ресурсному забезпеченню, а також управлінню оборотними коштами і витратами великих промислових підприємств присвячено значна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, зокрема, роботи О.І. В дисертаційній роботі здійснено постановку і вирішення нового актуального завдання формування ефективного фінансового механізму корпоративного управління підприємствами водно-каналізаційного господарства, при цьому було отримано наступні наукові результати: вперше розроблено: концепцію формування ефективного фінансового механізму корпоративного управління підприємством водно-каналізаційного господарства, яку побудовано на основі системного підходу до реалізації корпоративних фінансових методів у сфері виробництва та розподілення водних ресурсів, що дозволяє підвищити результативність використання виробничих ресурсів; дістало подальшого розвитку: методологічне обґрунтування сутності категорії "фінансовий механізм корпоративного управління" на основі визначених особливостей реалізації корпоративних фінансових методів в управлінні підприємством водно-каналізаційного господарства, що є подальшим розвитком теорії управління підприємствами; У першому розділі "Методологічні основи функціонування фінансового механізму корпоративного управлення підприємствами водно-каналізаційного господарства України" проаналізовано тенденції, особливості та проблеми реалізації механізму управління водно-каналізаційних підприємств та практику функціонування фінансового механізму корпоративного управління в Україні; уточнено значення категорії "фінансовий механізм корпоративного управління"; запропоновано концепцію формування ефективного фінансового механізму корпоративного управління підприємством водно-каналізаційного господарства (ВКГ).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?