Фінансовий механізм функціонування та розвитку системи вищої освіти в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 145
Оцінка ролі та значення системи вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни. Характеристика специфічних особливостей фінансування наукової діяльності вищих навчальних закладів України. Сутність механізму змішаного освітнього кредитування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В умовах недостатності фінансових ресурсів подальше реформування системи вищої освіти потребує забезпечення реалізації заходів щодо формування ефективного фінансового механізму функціонування та розвитку вищої освіти в Україні, особливо з урахуванням наслідків фінансово-економічної кризи. Нагальна проблема ліквідації недоліків фінансового забезпечення галузі вищої освіти вимагає концептуального вдосконалення фінансового механізму функціонування системи вищої освіти на основі інтеграції науки та вищої освіти як складової інноваційного суспільного розвитку. До звітів за цими темами включено пропозиції автора щодо визначення ролі системи вищої освіти у сталому розвитку економіки України; основ формування фінансового механізму функціонування системи вищої освіти; оптимізації та оцінки якості фінансового забезпечення закладів системи вищої освіти України. Досліджено роль та значення системи вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни, розглянуто науково-методичні основи формування фінансового механізму системи вищої освіти та виявлено особливості формування і використання фінансових ресурсів даної сфери. Проведені дослідження основ фінансового механізму функціонування системи вищої освіти дозволили зробити висновок, що він відображає специфіку організації фінансових відносин у сфері вищої освіти і визначається як елемент реалізації державної політики в галузі вищої освіти, представлений сукупністю самостійних, але взаємоповязаних форм, методів, інструментів та важелів впливу, які забезпечують формування й використання фінансових ресурсів для ефективної реалізації освітньої, науково-дослідної, відтворювальної та виховної функцій системи вищої освіти.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженні теоретичних і практичних положень фінансового механізму функціонування системи вищої освіти України та розробці рекомендацій щодо розвитку його складових. Вища освіта виконує завдання з підготовки висококваліфікованих фахівців для забезпечення потреб ринку праці, сфер економічної діяльності та економічного розвитку країни на основі інновацій, глибокої та комплексної модернізації економіки та суспільства в цілому. Аналіз наукових поглядів провідних фахівців на сутність поняття “фінансовий механізм системи вищої освіти” дозволили надати його авторське визначення як елемента реалізації державної політики в галузі вищої освіти, що являє собою сукупність самостійних, але взаємоповязаних форм, методів, інструментів та важелів впливу, які забезпечують створення й використання фінансових ресурсів для ефективної реалізації освітньої, науково-дослідної, відтворювальної та виховної функцій системи вищої освіти. Особливістю фінансування закладів вищої освіти є застосування типової схеми: фінансування за рахунок загального фонду; за рахунок спеціального фонду, спонсорська допомога, яка не в повній мірі відповідає потребам реалізації освітньо-інноваційної моделі вищого навчального закладу як елемента національної інноваційної системи. Для реалізації інноваційної моделі розвитку економіки країни запропоновано концептуальні основи удосконалення фінансового механізму системи вищої освіти через розробку системи принципів, побудови структурно-функціональної моделі організації, визначення складу та взаємозвязків підсистем фінансового механізму системи вищої освіти й очікуваного результату діяльності вищих навчальних закладів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?