Фінансовий механізм функціонування та розвитку системи вищої освіти в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 145
Удосконалення теоретичних і методичних положень фінансового механізму функціонування системи вищої освіти України та розробка рекомендацій щодо розвитку його складових. Роль та значення системи вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
“Українська академія банківської справи Національного Банку України” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукУ роботі зясована сутність та специфіка функціонування фінансового механізму системи вищої освіти, здійснена його сегментація, формалізовані субєкти та визначені особливості формування і використання фінансових ресурсів системи вищої освіти. Крім того, у роботі визначені концептуальні основи удосконалення фінансового механізму функціонування системи вищої освіти як складника інноваційного розвитку суспільства, сформовано пропозиції щодо утворення механізму змішаного освітнього кредитування, обґрунтовані науково-методичні підходи до виявлення доцільності участі закладів системи вищої освіти у складі науково-інноваційних університетських обєднань, розроблена математична модель оцінки рівня фінансової незалежності та конкретизовані основні підходу до визначення типу фінансової стійкості вищого навчального закладу. Ключові слова: система вищої освіти, вищий навчальний заклад, фінансовий механізм функціонування системи вищої освіти, фінансові ресурси, фінансове забезпечення, фінансове регулювання, науково-інноваційне університетське обєднання, фінансова стійкість вищого навчального закладу. Осуществлена оценка состояния финансового обеспечения данной отрасли на современном этапе, определены особенности финансирования научной деятельности высших учебных заведений, проанализирована специфика формирования и реализации финансового механизма на примере деятельности одного из классических университетов Украины. В работе определены концептуальные основы усовершенствования финансового механизма функционирования системы высшего образования как составной инновационного развития общества, сформулированы предложения относительно формирования механизма смешанного образовательного кредитования, обоснованы научно-методические подходы к выявлению целесообразности участия заведений системы высшего образования в составе научно-инновационных университетских объединений, разработана математическая модель оценки уровня финансовой независимости и конкретизированы основные подходы к определению типа финансовой устойчивости высшего учебного заведения.Формування інноваційної моделі розвитку суспільства розширює коло функціональних особливостей системи вищої освіти в напрямку поєднання функції передачі накопиченого суспільного досвіду, знань та навичок зі сприянням у розробці нових наукових ідей, технічних рішень і технологічних процесів та підготовкою фахівців нового рівня, які відзначаються розвинутими професійними, аналітичними та новаторськими здібностями. Виконання цих завдань у системі вищої освіти України сприятиме досягненню її основної мети - підготовці фахівців, професійно-кваліфікаційні характеристики яких відповідають потребам соціально-економічного розвитку суспільства і є визначальними чинниками їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках праці. В умовах недостатності фінансових ресурсів подальше реформування системи вищої освіти потребує забезпечення реалізації заходів щодо формування ефективного фінансового механізму функціонування та розвитку вищої освіти в Україні, особливо з урахуванням наслідків фінансово-економічної кризи. Нагальна проблема ліквідації недоліків фінансового забезпечення галузі вищої освіти вимагає концептуального вдосконалення фінансового механізму функціонування системи вищої освіти на основі інтеграції науки та вищої освіти як складової інноваційного суспільного розвитку. До звітів за цими темами включено пропозиції автора щодо визначення ролі системи вищої освіти у сталому розвитку економіки України; основ формування фінансового механізму функціонування системи вищої освіти; оптимізації та оцінки якості фінансового забезпечення закладів системи вищої освіти України.У першому розділі дисертації “Теоретичні основи фінансового механізму функціонування системи вищої освіти України” досліджено роль та значення системи вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни, розглянуто науково-методичні основи формування фінансового механізму системи вищої освіти та виявлено особливості формування і використання фінансових ресурсів даної сфери. У роботі встановлено, що модернізація системи вищої освіти в Україні й удосконалення відповідного фінансового механізму на сучасному етапі розвитку економіки мають забезпечувати реалізацію інноваційної моделі функціонування суспільства, сприяти формуванню високого інтелектуального потенціалу нації та бути орієнтованими на інтеграцію в освітнє співтовариство.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?