Фінансовий механізм державного управління розвитком малого підприємництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Закордонний досвід використання комплексу інструментів державного управління у процесах розвитку малого підприємництва. Розробка методичних положень щодо порядку формування державних стандартів розвитку підприємництва в рамках стратегічної програми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Донецький державний університет управління Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управлінняЗначна частина організаційно-методичних заходів щодо державної участі у процесах розвитку підприємництва в цих програмах запозичена з досвіду розвинених країн світу, де шляхом розвитку підприємництва досягається економічна стабільність, добробут і зайнятість значної частини населення. Українські програми розвитку підприємництва акцентують увагу на малому підприємництві як основі створення середнього класу. Серед найбільш відомих вітчизняних вчених, які досліджують галузеву і регіональну динаміку малого бізнесу та підприємництва як обєктів державного регулювання, організаційні механізми розвитку процесів його дерегулювання, порядок державного та комерційного фінансування господарської діяльності субєктів цієї сфери, можна назвати Адамова Б., Амошу А., Варналія З., Воротіна В., Воротіну Л., Губерну Г., Головко Л., Дідівську Л., Колота В., Костирко Л., Кужель О., Ляпіна Д., Ляпіну К., Петенко І., Поважного О., Поважного С., Покропивного С., Халецьку А., Януковича В. Проте, стан теоретичних і методичних розробок вітчизняних вчених і практика запозичення іноземного досвіду в рамках міжнародного співробітництва в області створення прийнятних умов розвитку малого підприємництва у національній економіці не дозволяє державним органам управління ефективно впливати на соціально-економічні та фінансові процеси у цій сфері. Розвязання завдань активізації і модернізації складових фінансового механізму вимагає на сучасному етапі подальшої розробки рекомендацій щодо розвитку системи управління, підтримки та контролю малого підприємництва завдяки реалізації запропонованих у дисертаційній роботі складових системи генерації варіантів розвитку динамічного підприємництва та впровадження порядку формування державних мінімальних стандартів його розвитку, закладених у стратегічну програму.Держава залишається постійним учасником регулювання ринку у звязку з володінням національною політичною владою, науковими і організаційними кадрами, орієнтуванням на значний сектор народного господарства країни, спроможністю створення матеріально-технічної бази ефективного управління. Для формування адекватної фінансової моделі державного управління розвитком малого підприємництва в роботі розглянуто етапи розвитку підприємництва у світовому масштабі і зміни системи державного управління ним. Перший етап (XVI-XVIII ст.) повязано з науковим осмисленням понять “підприємництво” і “ризик”, прямим державним контролем за підприємництвом. Другий етап (XVIII-XIX ст.) характеризується виділенням інноваційності як визначальної риси підприємництва та державним управлінням підприємництвом з елементами оперативного управління та державного контролю. Для розвязання цих проблем держава стимулює громадян України до створення конкурентного середовища за допомогою відкриття власного бізнесу, реалізації окремих заходів програм розвитку підприємництва, а також удосконалення процесів субєктно-обєктної моделі розвитку малого підприємництва, яка характеризується такими недоліками: · держава та мале підприємництво не є рівноправними учасниками трансформаційних процесів в економіці;Його реалізація в різних регіонах також визначає специфічність розвитку України. Статистичні дані по регіонах України підтверджують, що міста Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків є територіями, в яких найбільш розвинута сфера малого підприємництва. За планом бюджетного фінансування на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються субєктам малого і середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, Донецьк посідає перше місце. Однак, відповідно до комплексної порівняльної оцінки регіонів (рейтингу) за станом розвитку малого підприємництва та його підтримки на місцевому рівні, Донецьк посідає тільки десяте місце. Окрім цього, джерелами УФПП, регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва виступають бюджетні кошти, кошти, які були одержані від приватизації державного та відчуження комунального майна, добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних тощо.Тому у дослідженні виділені основні чинники впливу на формування результуючого показника (Р) малих підприємств та окреслена економічна доцільність існування малого підприємництва, яка робить її динамічною. На базі проведених теоретичних та практичних досліджень розроблено загальний показник динамічного підприємництва (), який має наступний вигляд: , , (1) де - коефіцієнт динаміки показника ; Відповідно, економічна доцільність сфери малого підприємництва в такий період збільшується, економічна зацікавленість бюджетної політики зростає, що пояснюється змінами показника доходів державного бюджету, зростають також можливості оптимізації державних важелів управління таким підприємництвом. Підставляючи у (1) результати фінансово-господарської діяльності малих підприємств та дані по індексу інфляції, отримаємо наступний результат.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?