Фінансовий механізм діяльності аграрних підприємств - Статья

бесплатно 0
4.5 98
Зміст фінансового механізму підприємства, підходи до визначення його складових елементів. Аналіз проблем формування механізму фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств. Управління фінансовим механізмом для ефективної діяльності підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Миколаївський національний аграрний університетУ статті розкрито зміст фінансового механізму підприємства, розглянуто проблеми формування механізму фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств. Досліджено теоретико-методичні основи формування і функціонування фінансового механізму господарювання, зокрема, сучасні підходи до визначення його складових елементів. Розглянуто головні особливості впливу сільськогосподарського виробництва на фінансове забезпечення аграрних підприємств. Для зміцнення фінансового стану аграрних підприємств потрібно комплексно застосовувати наведені інструменти, прийоми та методи, які дозволяють ефективно залучити локальні фінансові механізми. Визначено, що необхідність проведення оцінки фінансового механізму забезпечення розвитку аграрних підприємств зумовлена потребою ґрунтовного аналізу їх діяльності задля забезпечення раціонального використання фінансових ресурсів, самоокупності, а також пошуком резервів зміцнення їх фінансового стану.Адже, зміна відповідних елементів фінансового механізму залежно від умов соціально-економічного розвитку зумовлює можливості його кількісного та якісного впливу на діяльність господарюючих субєктів. Характеризуючи сферу обєктивних розподільчих та перерозподільчих процесів, фінансовий механізм є складовою загальної системи управління економікою. Серед різноманіття визначень і підходів сучасних вчених та практиків до поняття "фінансовий механізм" (табл.1) найбільшої уваги заслуговують два підходи до розуміння його суті. Другий підхід до розгляду поняття "фінансовий механізм" полягає в тому, що його розуміють як сукупність принципів, нормативно-правового забезпечення, методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан та розвиток підприємства. [7] Фінансовий механізм - це фінансовий менеджмент, тобто схема управління фінансами, яка включає механізми управління фінансовими відносинами і грошовими фондамиВраховуючи існуючі проблеми в аграрному секторі економіки, необхідно насамперед звернути увагу на те, що для зміцнення фінансового стану аграрних підприємств потрібно застосовувати комплекс інструментів, прийомів та методів, які дозволяють ефективно залучити локальні фінансові механізми й забезпечувати реалізацію фінансової політики господарюючих субєктів.

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?