Фінансовий механізм - Реферат

бесплатно 0
4.5 37
Комплекс розроблених і законодавчо закріплених в державі форм і методів створення й використання фінансових ресурсів для забезпечення економічного розвитку та соціальних потреб громадян. Склад і структура фінансового механізму. Використання фондів коштів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансовий механізмЗа найзагальнішим визначенням фінансовий механізм може бути охарактеризований як комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених в державі форм і методів створення й використання фінансових ресурсів для забезпечення економічного розвитку та соціальних потреб громадян. Фінансовий механізм це, по суті, методичні, організаційні й правові положення та заходи, які визначають функціонування фінансів в економіці держави, їхнє практичне використання для досягнення визначених відповідними програмами цілей і завдань. Фінансовий механізм є складовою частиною господарського механізму в державі, проте це специфічна складова, яка значною мірою визначає характер не лише господарського механізму зокрема, а й економічної системи в цілому. Призначення фінансового механізму зводиться до двох основних функцій - фінансового забезпечення й фінансового регулювання економічних і соціальних процесів у державі. За наявного досвіду фінансове забезпечення одночасно виконує функцію регулювання так само, як регулювання може здійснювати функцію фінансового забезпечення.На стадії фінансового планування й прогнозування визначаються фінансові можливості держави щодо фінансового забезпечення розвитку її економіки й соціальної сфери. У процесі фінансового планування і прогнозування визначаються обсяги фінансових ресурсів, які створюватимуться в державі в цілому, обсяги ресурсів, що зосереджуватимуться й розподілятимуться через бюджетну систему, та інші фінансові інститути, а також тих, які перебуватимуть у розпорядженні підприємницьких структур і населення. Обєктом фінансового планування є фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу й перерозподілу ВВП. Методи фінансового планування: - нормативний метод фінансового планування полягає в тому, що під час розрахунку фінансових показників за основу беруться фінансові нормативи, до яких належать норми амортизаційних відрахувань, рентабельність окремих видів товарів, робіт та послуг, обігових коштів, ставки заробітної плати, норми витрачання коштів у бюджетних установах, норми відрахувань до фондів соціального призначення тощо; балансовий метод у фінансовому плануванні передбачає відповідність видатків джерелам їх покриття, увязку всіх розділів фінансового плану, фінансових і виробничих показників, внаслідок чого досягається збалансованість плану;Фінансові показники - це абсолютні величини, які характеризують створення й використання фінансових ресурсів в економіці держави, її фінансове становище, результати господарської діяльності підприємницьких структур, рівень доходів населення, розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту за допомогою фінансів. Зведені показники характеризують явища й процеси на макрорівні. До числа зведених фінансових показників належать: загальний обсяг фінансових ресурсів, обсяги доходів і видатків бюджету, обсяг грошових нагромаджень в економіці держави, розміри фонду споживання та фонду нагромадження тощо. Ці показники дають змогу визначити загальноекономічні пропорції, рівень фінансового забезпечення показників економічного й соціального розвитку, рівень збалансованості прогнозних показників. Зведені фінансові показники, крім сказаного вище, повинні давати оцінку фінансового аспекту ефективності суспільного виробництва протягом певного періоду в розрахунку на одиницю всіх затрат, які необхідні для його одержання.Фінансовий контроль за своєю економічною суттю це функція управління, яка включає сукупність спостережень, перевірок за діяльністю обєкта управління з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийняття рішень і результатів їх виконання. Фінансовий контроль застосовується там і тоді, де функціонують фінанси. Фінанси, будучи інструментом розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту в процесі його руху, забезпечують створення й використання фондів грошових засобів для задоволення економічних і соціальних потреб. фінансовий економічний кошти принцип ефективності, що передбачає пристосованість системи контролю до фінансової діяльності господарюючих субєктів і залежить від повноти виконання контролюючими субєктами таких основних вимог: а) контроль має здійснюватися безперервно, регулярно й систематично; Залежності від місця здійснення фінансового контролю його можна розподілити на такі види, як контроль на місцях, коли субєкт виконує контрольні дії безпосередньо на підконтрольному обєкті ; дистанційний контроль, коли субєкт контролює віддалений від нього обєкт за допомогою інформації, яка передається за допомогою засобів звязку.Фінансовий механізм - явище обєктивне, зумовлене наявністю фінансів в економічній системі держави, проте його функціонування значною мірою залежить від того, як владні структури в державі зуміють його використати для досягнення поставлених цілей, тобто для здійснення тієї фінансової політики, яку вони проводять.

План
Зміст

1. Призначення і роль фінансового механізму

2. Склад і структура фінансового механізму

3. Фінансові показники

4. Фінансовий контроль

5. Використання фінансового механізму для активізації економічного зростання

1. Призначення і роль фінансового механізму

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?