Фінансовий лізинг як інструмент інвестування - Статья

бесплатно 0
4.5 84
Дослідження сутнісних характеристик лізингу як інструмента інвестування вітчизняних підприємств. Визначення особливостей визнання фінансових операцій лізинговими. Аналіз переваг використання лізингу, проблем та перспектив розвитку лізингу в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ FINANCIAL LEASING AS INSTRUMENT OF INVESTINGПроаналізовано розвиток вітчизняного ринку лізингових послуг у 2014-2016 рр. Окреслено основні проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні. Лізинг, що поєднує в собі елементи кредитування та оренди, має ряд переваг, як от поповнення інвестиційних надходжень, поява зручного джерела фінансування, можливість використання нової, дорогої техніки без значних одноразових витрат [3]. У статті 292 зазначено, що лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [5]. Лізинг вважається фінансовим, якщо лізинговий договір містить одну з таких умов: - обєкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 % його первісної вартості, а орендар зобовязаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати обєкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі; Стороком фінансового лізингу у ПКУ визначено «передбачений лізинговим договором строк, який розпочинається з дати передання ризиків, повязаних із зберіганням або використанням майна, чи права на отримання будь-яких вигод чи винагород, повязаних з його використанням, або будь-яких інших прав, що слідують з прав на володіння, користування або розпоряджання таким майном, лізингоотримувачу та закінчується строком закінчення дії лізингового договору, включаючи будь-який період, протягом якого лізингоотримувач має право прийняти одноосібне рішення про продовження строку лізингу згідно з умовами договору» [6].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?