Фінансовий контроль в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 55
Зміст, завдання, значення контролю в системі управління. Контроль за виконанням доручень керівництва господарства. Перевірка виконання плану рентабельності реалізованої продукції. Державний, муніципальний, незалежний (аудиторський) економічний контроль.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Держава не може функціонувати і розвиватися без чіткої організаційної системи контролю за виробництвом, розподілом, перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами суспільного життя в державі. Контроль є невідємним елементом надбудови суспільства, який зазначає серйозних змін в процесі розвитку його політичної системи, органів державного і господарського управління, законодавчої і виконавчої влади. Відсутність ефективного контролю - одна з причин обвального падіння економіки, інтенсивного зростання неплатежів, тіньової економіки, а також мало результативної діяльності інституту державної служби контролю. В широкому розумінні: контроль - це системна сукупність процесів за допомогою яких забезпечується спостереження за керованим обєктом з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів і вжиття заходів з усунення та ліквідації негативних явищ. Контроль виконує і часткові завдання, до яких відносять: 1) утвердження законності, демократії в суспільстві;Важливе значення в процесі контролю відіграють його принципи-норми проведення, обовязкове дотримання яких визначає ефективність господарського контролю. Систему принципів контролю можна поділити на дві групи: - загальні (основні); Загальні принципи контролю: · всеосяжність, яка полягає у поширенні контролю на всі сфери суспільної діяльності і на весь господарський механізм; · науковість - застосування останніх досягнень науки і техніки, передового досвіту в процесі здійснення контролю. Тому контрольний процес повинен здійснюватися висококваліфікованими спеціалістами, які мають професійну підготовку і спеціальний дозвіл на проведення окремих видів контролю;До таких органів відносять Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України, Національний банк України, Міністерство праці та соціальної політики, інші. Контроль власника поділяють на: - внутрішньо-системний - здійснюють міністерства, відомства, державні комітети з ініціативи власника, тобто органу, якому підпорядковується дане підприємство та правах власника; Цей контроль можуть проводити штатні ревізори, внутрішні аудитори, працівники бухгалтерії. Будучи функцією управління, контроль за часом проведення класифікується на: · попередній; Метою такого контролю є перевірка доцільності і законності господарських операцій за певний період, виявлення недоліків у роботі, порушень, зловживань, якщо вони були допущені.Ревізіями і перевірками виявлено незаконних та не за цільовим призначенням проведених витрат, недостач (розкрадань) грошових коштів і матеріальних цінностей. Одним з напрямів підвищення ефективності державного фінансового контролю є розвиток інформаційно-довідкової системи та інформаційної мережі ДКРС, яка утворюється в контрольних органах вищого рівня на базі даних оперативного обліку структурних підрозділів КРУ із застосуванням компютерних технологій обробки інформації для використання даних про результати ревізій (перевірок) усіма службовими працівниками. У рамках інформаційно-довідкової системи формується база даних для розроблення методичних рекомендацій з напрямів контролю (окремих обєктів), методики виявлення порушень, що має важливе значення для підвищення ділової кваліфікації персоналу органів контролю, якості та ефективності контрольних дій.Слово «рентабельність» походить з німецької «rentabel» (дохідний, прибутковий) і означає показник економічної ефективності виробництва на підприємствах у різних галузях і народному господарстві в цілому. Показники рентабельності використовують для оцінки результатів діяльності підприємства, його структурних підрозділів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для порівняльного аналізу споріднених підприємств, що виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів формування асортименту і структури продукції, аналізу раціональності виробництва продукції. Так, для оцінки результатів діяльності підприємства аналізують рентабельність реалізованої продукції для вивчення виробництва окремих видів продукції з погляду попиту на них, доцільності їх випуску - рентабельність окремих виробів і фактори її зміни. Щодо виробу Г, то за рахунок ціни рентабельність підвищилась, але збільшення собівартості вплинуло негативно на рентабельність і перекрило позитивний вплив ціни. Для цього використовується інформація про зміну ціни на продукцію в абсолютному розмірі (виріб А): · зміна якості продукції 10 тис.

План
План

1. Організаційні основи і функції контролю в Україні

1.1 Зміст, мета, завдання, значення контролю в системі управління

1.2 Принципи контролю

1.3 Організаційні форми та види контролю

2. Контроль за виконанням доручень керівництва господарства

3. Перевірка виконання плану рентабельності реалізованої продукції

Література

1. Організаційні основи і функції контролю в Україні.

1.1 Зміст, мета, завдання, значення контролю в системі управління

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?