Фінансовий контроль та його важелі - Реферат

бесплатно 0
4.5 64
Призначення фінансових ресурсів в умовах побудови нової економічної системи України. Шляхи перевірки виконання та забезпечення реалізації управлінських дій у сфері використання грошових потоків підприємства. Розгляд функцій фінансового контролінгу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ВАЖЕЛІЗвідси обєктивно виникає потреба в управлінні фінансовими ресурсами, а відтак і фінансового контролю на підприємстві. Фінансовий контроль - це організований самим підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних завдань і запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства. У практиці країн із розвиненою ринковою економікою значного поширення набула нова прогресивна комплексна система внутрішнього контролю, що застосовується у великих компаніях із розгалуженою мережею або в холдінгових компаніях, яка називається «контролінг». Фінансовий контролінг - це контролююча система, яка забезпечує концентрацію контрольних дій за основними напрямками фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних показників від прогнозних (планових) та чинників, що зумовили ці відхилення, і прийняття управлінських рішень із нормалізації процесу управління фінансами підприємства. Побудова системи фінансового контролю базується на таких основних принципах: - спрямованість системи фінансового контролінгу на досягнення фінансової стратегії підприємства;Визначення поняття фінансового контролю змінювалося з розвитком суспільства. Бєлобжецький наголошує, що фінансовий контроль виступає як результат практичного використання державою контрольних функцій фінансів, тобто внутрішньо властивої їм риси - можливості служити засобом контролю за виробництвом, розподілом і використанням сукупного суспільного продукту і національного доходу, хоча і зазначає при цьому, що однозначно трактувати поняття «контрольна функція фінансів» і «фінансовий контроль» не можна. Василик трактує фінансовий контроль як функцію управління, яка включає сукупність спостережень, перевірок за діяльністю обєкта управління з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийняття рішень і результатів їх виконання. Шевчук В.О. пропонує таке визначення фінансового контролю: «...фінансовий контроль - це діяльність державних органів і недержавних організацій по забезпеченню законності, фінансової дисципліни і доцільності при мобілізації, розподілі і використанні грошових коштів і звязаних з цим матеріальних цінностей». Стефанюк: «Фінансовий контроль - це система активних дій, що здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування, субєктами господарювання та громадянами України, по стеженню за функціонуванням будь-якого обєкта управління в частині утворення, розподілу та використання ним фінансових ресурсів з метою оцінки економічної ефективності господарської діяльності, виявлення і блокування в ній відхилень, що перешкоджають законному і ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва, задоволенню державних, колективних та приватних інтересів і потреб, та удосконалення управління економікою».Фінансові важелі разом з фінансовими методами є найактивнішими елементами у структурі фінансового механізму організації економіки будь-якої держави, і, зокрема, України. На нашу думку таким фінансовим важелем виступають податки. Зважуючи на особливості стану економіки України, тобто кризового стану, а також враховуючи можливу тривалість цього стану і наявну політичну розстановку сил в країні, саме диференціюючи ставки різних податків сьогодні можливо в досить короткому періоді добитися позитивних змін. Сьогоднішня ситуація в Україні потребує надзвичайних зусиль з боку науковців і практиків для ухвалення такого Податкового кодексу, який би гарантував стабільний розвиток підприємництва, створив би умови для максимального виходу економіки з тіні, забезпечував би захист вітчизняного товаровиробника та інше. Враховуючи надзвичайну фіскальну важливість трьох основних податків у державі: податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб і податку з прибутку підприємств, саме від правильності встановлення ставок цих податків і, чи не найважливіше, суворого контролю за їх дотриманням залежить виконання Державного бюджету і відповідно тих функцій, що покладені на державу.Фінансовий контроль - це система активних дій, що здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування, субєктами господарювання та громадянами України, по стеженню за функціонуванням будь-якого обєкта управління в частині утворення, розподілу та використання ним фінансових ресурсів з метою оцінки економічної ефективності господарської діяльності, виявлення і блокування в ній відхилень, що перешкоджають законному і ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва, задоволенню державних, колективних та приватних інтересів і потреб, та удосконалення управління економікою; В Україні нормативно-правове поле фінансового контролю не досить врегульоване, законодавча база у цій галузі відстає від економічної реальності, завдань держави у фінансовій сфері.

План
Зміст

Вступ

1. Зміст, значення і сутність фінансового контролю

2. Вплив важелів фінансового контролю на фінансову дисципліну

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?