Фінансовий контролінг як система ефективного управління підприємством - Статья

бесплатно 0
4.5 132
Досліджено специфічні особливості стратегічного й оперативного фінансового контролінгу, зроблена їх порівняльна характеристика. Обґрунтовано, що фінансовий контролінг є системою ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Меренкова, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім.У статті охарактеризовано чотири концепції контролінгу: з орієнтацією на облікову систему підприємства, з орієнтацією на управлінську інформаційну систему, з орієнтацією на систему управління з акцентом на планування і контроль, з орієнтацією на систему управління з акцентом на координацію. В результаті виявлено, що науковці розглядають фінансовий контролінг як підсистему контролінгу підприємства або як систему управління підприємством в цілому. Обгрунтовано, що фінансовий контролінг є системою ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, що включає планування, облік, контроль, аналіз, інформаційне забезпечення менеджменту для досягнення стратегічних і оперативних цілей підприємства. Посилення конкуренції, у тому числі й з боку іноземних фірм, скорочення життєвого циклу продукції, забезпечення досягнення підприємствами встановлених довгострокових цілей призводять до необхідності оперативної обробки великого обсягу різноманітної фінансово-економічної інформації, своєчасного її надання керівникам усіх підрозділів для прийняття управлінських рішень, проведення корегування розроблених планів, координації та забезпечення ефективного контролю їх виконання на підприємствах. Але залишається неоднозначним визначення сутності понять «контролінг» і «фінансовий контролінг», функцій, принципів фінансового контролінгу, що ускладнює розробку цілісної системи методичних і практичних рекомендацій щодо його впровадження на підприємствах.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?