Фінансовий контроль формування та використання коштів місцевих бюджетів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 135
Розгляд державного фінансового контролю, виявлення його суспільного призначення та принципів здійснення. Аналіз системи фінансового контролю за використанням коштів місцевих бюджетів та доведення необхідності казначейського контролю бюджетних ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредитНауковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Карпінський Борис Андрійович, Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України, завідувач кафедри економіки та підприємства Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Петрук Олександр Михайлович, Житомирський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів кандидат економічних наук, професор Романів Євген Миколайович Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України, завідувач кафедри обліку та аудиту Захист відбудеться “23” листопада 2010 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.886.01 у Львівській державній фінансовій академії Міністерства фінансів України за адресою: 79000, м.Особливого значення фінансовий контроль набуває в період фінансово-економічної кризи. Адже в державі допускаються значні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, причинами яких є недотримання нормативно-правових актів, неурегульованість, а нерідко і суперечливість чинної законодавчої бази у сфері державного фінансового контролю. З метою подолання суперечностей і вирішення проблем фінансового контролю необхідно запровадити сучасні методи і прийоми проведення контрольно-ревізійної роботи, вжити заходів для підвищення ефективності та доцільності контролю. Узагальнення результатів аналізу наукових праць та нормативних документів віддзеркалює діючу систему фінансового контролю та зумовлює розширення творчих наукових підходів до розвитку теорії і практики державного фінансового контролю. У процесі дисертаційної роботи для вивчення проблематики фінансового контролю формування та використання коштів місцевих бюджетів використовувалися такі методи як, діалектичного і системного підходів, а також концептуальний та порівняльний аналіз (перший розділ); статистичних порівнянь - дослідження фактів і реальної практики функціонування фінансового контролю (другий розділ); нормативно-оцінний метод постановки цілей і рекомендацій щодо їх досягнення (перший і третій розділи).У розділі 1 “Концептуальні засади фінансового контролю коштів місцевих бюджетів” досліджено низку питань, повязаних з теоретичними аспектами функціонування системи державного фінансового контролю, зокрема, розкрито економічну сутність та значення фінансового контролю, відображено класифікацію фінансового контролю, показано формування та використання коштів місцевих бюджетів через призму фінансового контролю. Стратегічна мета фінансового контролю в ринковій економіці, невідємною складовою якої є фінанси, полягає у сприянні зростанню секторів і галузей, досягнення цільових орієнтирів та перевірки дотримання обмежуючих параметрів фінансово-економічного розвитку національного господарства на мікро-та макроекономічному рівнях. Питання класифікації фінансового контролю набуває вагомості в нинішніх умовах, коли ускладнюються фінансові аспекти діяльності держави, у тому числі у звязку з активним залученням до задоволення суспільних потреб комерційних структур, використанням банківської інфраструктури й інших фінансово-кредитних установ для обслуговування державних коштів внаслідок виходу держави на ринок як власника майна і виробника товарів і послуг. У другому розділі “Організація системи фінансового контролю формування та використання коштів місцевих бюджетів” розкрито практичні аспекти державного фінансового контролю, проаналізовано контрольно-аналітичну діяльність фінансових, податкових органів в процесі формування та використання коштів місцевих бюджетів. Зокрема, задіювання бюджетної карти контролю сприяє більш точніше та оперативніше здійснювати фінансовий контроль, і виявляти резерви щодо ефективного використання коштів місцевих бюджетів.На основі теоретичних узагальнень наукових гіпотез, концептуальних підходів і сучасних теорій фінансового контролю за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів у дисертації комплексно проаналізовано різні види і форми фінансового контролю. Загальні висновки дисертаційного дослідження можна сформулювати такими положеннями: У роботі обґрунтовано необхідність проведення державного фінансового контролю за формуванням і виконанням місцевих бюджетів. Визначено, що місцеві бюджети віддзеркалюють політику місцевих органів влади, впливають на виконання програм соціально-економічного розвитку території, а це, в свою чергу потребує нових підходів і форм здійснення контролю. Визначено елементи державного фінансового контролю, які формують обєкт, основними з них є: виконання державного і місцевих бюджетів; формування та використання коштів і майна, що знаходиться у державній і комунальній власності; кошти субєктів добровільного та обовязкового страхування тощо. Аналітичне дослідження виконання місцевих бюджетів Чернівецької області у 2002 - 2009 рр.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?