Фінансовий аудит - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 31
Аудит фінансової звітності підприємств як основний вид послуг аудиторських фірм, принципи та етапи реалізації даного процесу, нормативно-правове обґрунтування, значення. Закономірності регулювання аудиторської діяльності, відображення в законодавстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємстваОсновним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності підприємств, що здійснюються з метою визначення правильності її складання відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам. Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Метою аудиту фінансової звітності є складання висновку щодо відповідності фінансової звітності за всіма суттєвими аспектами інструкціям, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів. переконатись у повноті первинної документації; проконтролювати правильність ведення поточного бухгалтерського обліку і повноту відображення інформації в облікових регістрах; перевірити фактичну наявність активів, зобовязань і капіталу, що відображені у фінансовій звітності; перевірити належність відображених у звітності активів, зобовязань і капіталу (кому вони належать); перевірити постійність дотримання облікової політики субєктом господарювання; перевірити правильність ведення бухгалтерських записів та їх відповідність звітному періоду. встановити відповідність діяльності підприємства і ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству; упевнитись у відповідності показників фінансових звітів (бухгалтерської і небухгалтерської звітності); висловити незалежну думку щодо результатів перевірки фінансової звітності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?