Фінансовий аналіз - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 33
Загальна характеристика та особливості організаційної структури підприємства, що вивчається, етапи циклічного розвитку. Ущільнений аналітичний баланс нето, аналіз ліквідності та платоспроможності, оцінка фінансової стійкості та ділової активності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Динамічно збільшуються доходи від реалізації Інтернет - послуг. В Україні налічується 12900 тисяч регулярних користувачів Інтернет у віці 15 років і старше, що складає третину дорослого населення країни. У 2009 році приріст аудиторії в основному відбувалося за рахунок так званих домашніх мереж, які, як правило, служать не так для доступу в Інтернет, як для обміну даними між користувачами таких мереж. До речі, як раз за даними Держкомстату українські телеком-компанії в 2009 році збільшили доходи від продажу населенню послуг доступу до Інтернет на 70,8% в порівнянні з 2008, що склало 1,425 млрд. грн. Вже тоді НВП «ТЕНЕТ» надавав своїм абонентам в Одесі найбільш швидкісний і надійний доступ до сервісів Інтернет, будучи одним з провідних провайдерів послуг мережі в південному регіоні України.За допомогою комплексного аналізу вивчають тенденції розвитку, глибоко і системно досліджуються чинники зміни результатів діяльності, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємств, виробляється стратегія розвитку підприємства. Підприємство націлено на розширення, так бачимо що незавершене будівництво зросло на 233.6 тис. грошових одиниць у абсолютному значенні, а у відносному зменшилось на 7,2%.Це говорить про різкий скачок необоротних активів.Віповідно поточні активи збільшилисьна 7,2% по відношенню до валюти балансу.Їх доля у совокупних активах на кінець періоду становила 31,85%.Таким чином підприємство працює на перспективу. Відповідно поточні активи зменшились на 6,06% по відношенню до валюти балансу.Їх доля у сукупних активах на кінець періоду становила 25,8%.Таким чином підприємство працює на перспективу, про це говорить також ріст виробничих запасів у 2 рази. Підприємство націлено на розширення, так бачимо що незавершене будівництво зросло на 1249,6 тис. грошових одиниць у абсолютному значенні, а у відносному зменшилось на 18%.Це говорить про різкий скачок необоротних активів.Відповідно поточні активи збільшились на 18% по відношенню до валюти балансу.Їх доля у сукупних активах на кінець періоду становила 44%.Таким чином підприємство працює на перспективу. Такі показники говорять нам про те, що у підприємства дуже мало власного капіталу, та підприємство не має гарантії збереження ліквідності у перспективі на випадок зростання зобовязань чи розвитку інших негативних тенденцій на початок періоду, бачимо негативну тенденцію.Отже, антикризове управління, дійсно відрізняється від управління в звичайному режимі. Якщо весь арсенал підходів і методів останнього спрямований на розвиток і виживання підприємства в довгостроковому аспекті (що включає в себе, в тому числі, і недопущення кризи), то методи першого націлені виключно на подолання вже назрілої кризи, забезпечення виживання в короткостроковому аспекті.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?