Фінансовий аналіз - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 33
Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Характеристика вертикального та горизонтального аналізу фінансового стану. Основні структурні складові майна фірми. Поняття довгострокових фінансових інвестицій, їх види.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТВона показує частку кожного елемента в активах і співвідношення позикових і власних коштів підприємства в пасивах. До структури майна (активів) підприємства належать три складові: - необоротні активи; Показники структурної динаміки відображають частку участі кожного виду майна в загальній зміні сукупних активів, їх аналіз дає змогу зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси чи які активи зменшились за рахунок відпливу фінансових ресурсів. Під основним капіталом (необоротними активами) підприємства розуміють сукупність усього майна, яке належить даному субєкту господарювання, у тому числі основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти. Фінансові Інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?