Фінансовий аналіз ЗЕД - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 40
Характеристика основних факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства. Характеристика звіту про фінансові результати. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Застосування системи коефіцієнтів для оцінки фінансової стійкості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота з дисципліни: Фінансовий аналіз ЗЕДЗа умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобовязання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). У статті «Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): доход від операційної оренди активів; доход від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо. У статті «Інші операційні витрати» відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). У статті «Податки на прибуток» показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку.За період, що аналізується, підприємство зменшило загальну балансову вартість своїх активів на 46949 у.о., або на 66,87 %. Це відбулося за рахунок зменешення інвестицій в довгострокові види майна, що повинно спричинити негативний вплив на виробничий потенціал підприємства. Це було наслідком зменшення обсягів виробництва, але питома вага витрат у загальній структурі виручки істотно не змінилась Таким чином, можна зробити первинний висновок про неефективну діяльність підприємства.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?