Фінансовий аналіз як інструмент стратегічного управління підприємством (на прикладі ВАТ "Бердянська трикотажна фабрика") - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 224
Характеристика теоретичних проблем фінансового аналізу. Вивчення методів та прийомів проведення фінансового аналізу підприємства. Фінансовий аналіз діяльності ВАТ "Бердянська трикотажна фабрика". Дослідження проблем та перспектив розвитку підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДИПЛОМНА РОБОТА на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.010104 Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент за темою: Фінансовий аналіз як інструмент стратегічного управління підприємством2.1 Загальна характеристика діяльності ВАТ «Бердянська трикотажна фабрика»3.2 Аналіз робочої програми дисципліни Фінансовий аналіз підприємства для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціальності 5050104 Фінанси Бердянського машинобудівного коледжуПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛаналіз фінансовий підприємствоОсобливого значення набуває своєчасна та обєктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник неповинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку підприємства, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й обєктивного аналізу фінансового стану підприємств [50, c.35]. Також слід зазначити, що фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства [24, c.353]. Це уможливлює критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення [2, c. Власники аналізують фінансові звіти для підвищення прибутковості капіталу, забезпечення стабільності положення підприємства; кредитори й інвестори - для мінімізації своїх ризиків за позиками і внесками; постачальники - для перевірки своєчасності одержання платежів; податкові інспекції - для контролю за виконанням планів надходження коштів до бюджету; менеджери - для одержання певної кількості основних, найбільш інформативних параметрів, які дають обєктивну та точну картину фінансового стану підприємства [74, c. Таким чином, актуальність питання фінансового аналізу як інструменту стратегічного управління підприємством обумовлюється необхідністю своєчасної та систематичної оцінки фінансового стану підприємства для забезпечення менеджменту підприємства реальною інформацією про його фінансовий стан для прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень.Для організації надійного фінансового управління перерахованими вище елементами необхідно постійно стежити за реальним рухом коштів на підприємстві, знати, чим воно займається, володіти інформацією про його ринки, клієнтів, постачальників, конкурентів, якість продуктів його діяльності, подальші цілі і т.д. Він дозволяє відповісти на багато питань щодо руху коштів на підприємстві, якості управління ними й положення на ринку, яке отримує підприємство в результаті своєї діяльності [66, c.21]. Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту й аудиту і являє собою метод оцінки й прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності [1, c.46]. Фінансовий стан при проведенні такого аналізу виступає як найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішньому середовищі. Таким чином, фінансовий аналіз можна визначити як спосіб збирання, трансформації й використання інформації фінансового характеру, необхідної для досягнення наступних цілей [39, c.211]: оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства;Відповідальність за забезпечення ефективного звязку між підприємством й фінансовими ринками несуть фінансові менеджери вищої управлінської ланки підприємства. Тому для них фінансова звітність важлива й тому, що вони повинні знати, яку інформацію одержать зовнішні користувачі, і як вона вплине на прийняті ними рішення [42, c.69]. Це не означає, що менеджери не мають в своєму розпорядженні додаткової внутрішньої інформації про діяльність підприємства, на відміну від зовнішніх користувачів, для яких фінансова звітність у багатьох випадках є основним джерелом інформації. Але, оскільки рішення зовнішніх користувачів за інших рівних умов приймаються на основі обмеженого кола показників фінансової звітності, саме ці показники перебувають у центрі уваги фінансового аналітика й є завершальною крапкою в ході оцінки впливу прийнятих управлінських рішень на фінансове становище підприємства [58, c.10]. Серед зовнішніх користувачів фінансової звітності виділяються дві групи: користувачі, безпосередньо зацікавлені в діяльності компанії, і користувачі, опосередковано зацікавлені в ній.У процесі здійснення цього аналізу розраховуються темпи росту (приросту) окремих показників і визначаються загальні тенденції їхньої зміни (або тренд). Найбільшого поширення одержали наступні прийоми трендового (горизонтального) аналізу [64, c.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1 Поняття та види фінансового аналізу підприємства

1.2 Інформаційна база фінансового аналізу

1.3 Методи та прийоми проведення фінансового аналізу підприємства

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?