Фінансовий аналіз підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Опис структури активу та пасиву балансу. Розрахунок і оцінка показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства. Форма "Звіт про фінансові результати". Аналіз ліквідності балансу, рентабельності, операційних витрат та ділової активності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
. Аналіз Форми №1 «Баланс»У структурі сукупних активів підприємства питому вагу необоротних активів становить на початок - 31,68%, а на кінець - 26,46%, тобто підприємство має «легку» структуру активів. Це говорить про мобільність майна підприємства, і в аналізі видно, що частка необоротних активів знизилася на 5,22 % в порівнянні з попереднім роком, така зміна сприяє прискоренню оборотності. На формування оборотних активів значний вплив мають запаси та дебіторська заборгованість вони складають більше 95%, коли такий рівень запасу є оптимальним і дебіторська заборгованість не прострочена, як в нашому випадку, то це є позитивним показником і вказує на добру маркетингову діяльність, проте коли дебіторська заборгованість прострочена та запаси накопичені зверх норми, це каже про зниження оборотності оборотного капіталу. фінансовий актив ліквідність рентабельність Пасив балансу містить відомості про зміни в структурі власного і позичкового капіталу, скільки залучено в оборот довгострокових і короткострокових кредитів, тобто показує звідки взялись кошти, які спрямовані на формування майна підприємства. Якщо ціни на фінансові ресурси не високі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, аніж сплачувати за кредитні ресурси, тоді, коли воно залучує позичкові кошти, воно може збільшити рентабельність власного капіталу (якщо рентабельність активів більше відсотків за кредит).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?