Фінансовий аналіз діяльності підприємства - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 79
Ознайомлення з загальною характеристикою та структурними підрозділами ветеринарної лікарні. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості та ділової активності підприємства. Розгляд форм та засобів проведення внутрішнього фінансового контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донецький державний університет обліково-фінансового управлінняПри управлінні діяльністю будь-якого підприємства в сучасних умовах господарювання однієї з головних цілей його функціонування є забезпечення виживаності підприємства на ринку і поліпшення його добробуту. Важлива роль в реалізації цього завдання відводиться фінансовому аналізу діяльності підприємства. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани, приймаються управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства і його підрозділів. Метою практики є поєднання теоретичної підготовки студентів з практичними діями, придбання навичок та досвіду самостійної роботи шляхом використання сучасних засобів, прийомів, процесів, процедур, що властиві майбутній професії у реальних умовах, збір нормативно-довідкових і інформаційних матеріалів що відповідають за закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок з організації фінансів та правової діяльності, оволодіння навичками самостійної практичної діяльності, придбання практичного досвіду роботи на одній з посад за спеціальністю «Фінанси» на підприємствах, у його структурних підрозділах чи фінансових установах, розвиток науково-дослідної роботи студентів. Воробнича практика проходитиме у державній ветеринарній лікарні м.Сніжнянська міська державна лікарня ветеринарної медицини відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину” є державною установою ветеринарної медицини для здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших протиепізоотичних заходів та підпорядковується управлінню ветеринарної медицини в м. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією та іншими Законами України, актами, постановами та наказами Президента України і Кабінету Міністрів України, Державному комітету ветеринарної медицини України, головного управління ветеринарної медицини у Донецькій області, управління ветеринарної медицини в м. Лікарня відповідно до покладених на неї завдань безпосередньо, а також через свої структурні підрозділи: 1) здійснює заходи щодо профілактики, діагностики та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та їх лікування; 6) організовує і здійснює заходи з профілактики, діагностики, ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних захворювань тварин та їх лікування; Лікарню очолює начальник - державний інспектор ветеринарної медицини (далі-Начальник), призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління ветеринарної медицини в м.Аналіз ліквідності полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих за ступеню їх ліквідності, із зобовязаннями по пасиву, згрупованих по термінах їх погашення і розміщеними в порядку зростання термінів. Баланс вважається ліквідним, якщо виконуються наступні нерівнення: Для характеристики ліквідності підприємства проведемо розрахунки груп активів та пасиві. У вітчизняної практики, як правило використовують три коефіцієнти: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності. Коефіцієнт швидкої ліквідності (інше найменування цього коефіцієнту - коефіцієнт „лакмусового папірця”) вважається більш твердим тестом на ліквідність, тому що при його розрахунку не береться до уваги найменш ліквідна частина оборотних активів - повільно реалізовані активи - виробничі запаси і незавершене будівництво. За коефіцієнтом оборотності дебіторської заборгованості (інша назва цього коефіцієнта - коефіцієнт оборотності за розрахунками, або коефіцієнт інкасації) судять у скільки разів у середньому за звітний період дебіторська заборгованість перетворилася в кошти.Це так званий внутрішній фінансовий контроль - незалежна від зовнішнього впливу діяльність субєкта господарювання або органу управління з перевірки та оцінки своєї роботи, що проводиться ним у власних інтересах. Таким чином, внутрішній контроль проводиться всередині організації (або структури управління), її службовцями (контролерами), організовується за рішенням керівництва організації (або органу управління), інформація внутрішнього контролю, як правило, призначена для управлінського персоналу організації. Зазвичай він проводиться на стадії складання, розгляду та затвердження проектів бюджетів, фінансових планів господарюючих субєктів, кошторисів доходів і видатків установ і організацій, проектів законодавчих актів, договірних угод, установчих документів і т. д. З точки зору права фінансова перевірка постає як процесуальне дію з контролю фінансово-господарської діяльності. 2) склад, види і структури бюджетів (бізнес-планів) підприємства та його підрозділів, широту їх застосування (за сферами діяльності, підрозділам, центрах відповідальності і т. п.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. ЗФГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ - ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ФУНКЦІЇ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3. СТВОРЕНЯЯ ЄФЕКТИВНОЇ СИТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?