Фінансовий аналіз діяльності підприємства - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 79
Ознайомлення з фінансовим станом підприємства, аналізом фінансової незалежності, сталості і платоспроможності підприємства, а також визначенням ймовірності банкрутства. Характеристика ліквідності активу підприємства та розрахунок суми оборотних коштів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
За ринкових умов господарювання роль бюджету в економічному розвитку підприємства є достатньо важливої, тому що завдяки податкам, податковим пільгам, обсягу і спрямуванню бюджетного фінансування можна впливати на різні сторони господарювання, сприяючи перспективному відновленню виробничих фондів, скорішому впровадженню у виробництво науково-технічних досягнень, підвищенню рентабельності.ТОВ «САГ» за своїм статутом безпосередньо повязано з бюджетом країни як підприємство з власним виробництвом, яке повинно сплачувати податки. Податки, що надходять від підприємств, служать джерелом формування фінансових ресурсів, акумульованих у державному бюджеті. Зокрема, доходи держбюджету поповнюються за рахунок: U податку на додаткову вартість; Перерозподіл засобів дозволяє повертати частину грошей на соціально-економічний розвиток підприємства, а саме на: U будівництво в рамках загальнодержавних проектів; Відповідно з Законом України “Про систему оподаткування” з підприємств, залежно від виду діяльності, стягуються такі податки: а) загальнодержавні податки та інші обовязкові платежі;Податкова декларація може подаватися одним із наступних способів: Особисто платником податків або уповноваженою на це особою. В цьому разі необхідно протягом пяти днів з дня отримання повідомлення про втрату поштового відправлення надати декларацію до податкового органу (поштою або особисто) разом із повідомленням про втрату. У разі відмови податкового органу прийняти податкову декларацію, що була надіслана поштою, платнику податків надається письмове повідомлення про відмову із зазначенням причин протягом пяти робочих днів з дня її отримання. У разі відмови податкового органу прийняти податкову декларацію, що була подана особисто, платнику податків надається письмове повідомлення про відмову із зазначенням причин протягом трьох робочих днів з дня її отримання. У разі відмови податкового органу від прийняття податкової декларації, що була надіслана засобами електронного звязку платнику надається письмова відмова протягом пяти днів з дати отримання.Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законами України. Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.655 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобовязується передати майно (товар) у власність іншій стороні (покупцю), а покупець приймає або зобовязується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. 664 ЦКУ, вказаний обовязок продавця вважається виконаним: а) якщо продавець має доставити товар покупцю: в момент вручення товару покупцю; Отже, якщо в договорі купівлі-продажу вказати, що право власності на товар переходить за фактом фактичної передачі товару покупцю, можна буде стверджувати, що валовий дохід у продавця виникає саме в цей момент, а не в момент повідомлення покупця про готовність до відвантаження; Стаття 666 ЦКУ передбачає, що якщо продавець не передає покупцю приналежність товару й документи, які стосуються товару і які підлягають передачі разом із ним відповідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства, покупець має право встановити розумний термін для їх передачі. Якщо договором купівлі-продажу асортимент товару не встановлений або не був визначений у порядку, прописаному в договорі, але із суті зобовязання випливає, що товар підлягає передачі покупцю в асортименті, продавець має право передати покупцю товар в асортименті, виходячи з потреб останнього (які були відомі продавцю на момент укладення договору), або відмовитися від договору.

План
Зміст

Вступ

1. Організаційно-фінансова характеристика підприємства

2. Відносини підприємства з бюджетною системою

3. Відносини підприємства з податковою системою

4. Податкова звітність: види, порядок складання та строки подання

5. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства

6. Податкове планування на підприємстві

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?