Фінансовий аналіз діяльності ОКП "Донецьктеплокомуненерго" "Жданiвкатепломережа" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 150
Органiзацiйно-економiчна характеристика підприємства. Формування фінансових результатів та аналiз їх динаміки. Виявлення динаміки і структури капіталу. Аналiз ділової активності, платіжної спроможності та фінансової стабільності даного підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Шахтарський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоУзагальнення результатів економічного аналізу - синтез полягає в тому, що на основі аналізу, по-перше, виявляються основні фактори (причини), які справили вирішальний вплив на зміну результатів роботи підприємства і на яких треба зосередити головну увагу; по-друге, відбирається загальне, найбільш характерне у господарській діяльності аналізованого підприємства чи організації. Роль його полягає в тому, що, по-перше, він лежить в основі складання різноманітних планів, прогнозів, програм, стратегій соціально-економічного розвитку підприємств та організацій міського господарства, по-друге, виконує функцію контролю за ходом їх виконання; по-третє, є ефективним засобом виявлення внутрішньовиробничих резервів, що виникають всередині кожного підприємства при використанні організації праці та виробництва, кращому застосуванні виробничих фондів, матеріальних ресурсів тощо; по-четверте, здійснює важливу функцію в оперативному керівництві господарською діяльністю підприємств та організацій. Розробка напряму господарської діяльності на основі методу аналізу відображається у сукупності прийомів, які використовуються, що, у свою чергу, дає змогу вивчити господарську діяльність, спираючись на закони діалектики, розглядати цю діяльність як результат різноспрямованої дії численних взаємоповязаних господарських чинників. При фінансово-економічному аналізі переважно застосовують дедуктивний метод: спочатку вивчають узагальнені показники господарської діяльності на рівні всього господарського обєднання, підприємства чи іншого обєкта, потім ці показники деталізують, розчленовують. За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів їхньої продукції, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й побажання покупців і виробляти ту продукцію, яка їм потрібна.Показники Минулий період Звітний період Розмір зміни ( ,-) Темп росту (спаду), % а 1 2 3 4 3 Валовий прибуток (збиток): 3.1 тис. грн. 8 Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн. 13 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн. У звітному році за рахунок зменшення валового прибутку отриманий прибуток у розмірі 744,5 грн.( не дивлячись на зменшення адміністративних витрат на 120,3% i витрат на збут 1,8%).Показники Порядок розрахунку Минулий період Звітний період Розмір зміни ( ,-) а б 1 2 3 Сума валового прибутку в минулому періоді складає 1131,9 тис. грн., в звітному - 487,2 тис. грн., яка збільшилася на 1619,1 тис. грн. протягом року. Прибуток від звичайної діяльності зменшився на 0,06 тис. грн. і в звітному періоді склав - 0,01 тис. грн. Величина чистого прибутку в минулому періоді складала-1744,5 тис. грн., у звітному періоді-4120,4 тис. грн. Рентабельність характеризує міру ефективності діяльності підприємства, тобто відносну міру прибутковості підприємства або вироблюваної продукції.3.1 Аналіз динаміки і структурної динаміки майна і капіталуТаблиця 3.1 - Аналіз динаміки вартості і структури активів балансу Угрупування активів (майна) На початок періоду На кінець періоду Розмір зміни ( ,-) Темп росту (зниження), % тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % а 1 2 3 4 5 6 7 У розпорядженні підприємства в звітному періоді знаходилося всього активів на суму 34357,0 тис. грн., що на 2039,1 тис. грн. більше, ніж в минулому періоді. Загальна сума активів на кінець звітного періоду зменшилася за рахунок зниження кількості необоротних активів на 102,4 тис. грн., а також зменшення оборотних активів, зокрема запасів на суму 83,8 тис. грн. або на 0,68%. Найбільшу питому вагу у складі активів балансу займають оборотні активи.Угрупування пасивів (джерела фінансових ресурсів) На початок періоду На кінець періоду Розмір зміни ( .-) Темп росту (зниження), % тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага), % а 1 2 3 4 5 6 7 Його доля на початок звітного року складає-8046,6 тис. грн., на кінець - 7919,8 тис. грн., що на 1268,0 тис. грн. нижче за рівень на початок звітного періоду. Протягом звітного року доля позикових засобів збільшилася на 98,1 тис. грн. і складає на кінець року-31,28%. У формуванні позикового капіталу беруть участь довгострокові зобовязання, яких у нас не має і поточні зобовязання, питома вага яких збільшилася на 15,6% протягом року. У складі поточних зобовязань велику частину займає кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги.Види оборотних активів На початок періоду На кінець періоду Розмір зміни ( .-) Темп росту (зниження), % тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % тис. грн. за питомою вагою ( ,-), % а 1 2 3 4 5 6 7 Протягом року оборотний капітал збільшився на 1856,0 тис. грн., і склав 20896,7 тис. грн., що на 1% вище за рівень на початок періоду.

План
Зміст

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2. Формування фінансових результатів i аналіз їх динаміки

2.1 Аналіз динаміки формування чистого прибутку підприємства

2.2 Аналіз динаміки показників рентабельності

3. Аналіз фінансового стану підприємства

3.1 Аналіз динаміки i структурної динаміки майна i капіталу

3.1.1 Аналіз динаміки вартості і структури активів балансу

3.1.2 Аналіз динаміки вартості і структури пасивів балансу

3.1.3 Аналіз динаміки і структурної динаміки оборотного капіталу

3.1.4 Аналіз динаміки и структурної динаміки власного оборотного капіталу

3.2 Аналіз ділової активності

3.3 Аналіз поточної платіжної спроможності

3.3.1 Аналіз ліквідності балансу

3.3.2 Аналіз динаміки показників ліквідності

3.4 Аналіз перспективної платіжної спроможності

3.5 Аналіз фінансової стабільності

Висновок

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?