Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: сучасний стан та перспективи - Статья

бесплатно 0
4.5 173
Економічна сутність соціального захисту населення, організаційно-правові засади. Моніторинг здійснення видатків державного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення. Порівняння видатків бюджету України і зарубіжних країн на соціальний захист.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Осіпова, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та економічної теорії, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУПроведено комплексний моніторинг здійснення видатків державного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення в Україні. Все це актуалізує проблему бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні. В Україні поняття «соціальний захист» почали широко вживати лише на етапі переходу до ринку як його атрибут, хоча в тій чи іншій формі соціальний захист завжди був притаманний українському суспільству. Право громадян на соціальний захист передбачає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також через старість та в інших випадках, передбачених законом, закріплено у статті 46 Конституції України. Пасічник трактує соціальний захист як: «Соціальний захист населення - державна підтримка певних категорій населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної частини населення, забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці громадян, у тому числі через установлення соціальних стандартів» [3].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?