Фінансове забезпечення соціальної сфери Збройних сил України в умовах їх реформування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Основи фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України в умовах їх переходу на контрактну основу комплектування. Сутність, механізм та особливості фінансового забезпечення соціальної сфери української армії у порівнянні з іншими країнами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНа сучасному етапі реформування Збройних Сил України відбувається кардинальна трансформація системи фінансового забезпечення їх соціальної сфери. Постали також питання дослідження процесів фінансового забезпечення соціальної сфери збройних сил в умовах розвитку ринкової економіки у контексті використання зарубіжного досвіду. Необхідно більш повно розкрити сутність складових фінансового забезпечення соціальної сфери збройних сил у період їх реформування та визначити шляхи вдосконалення соціального забезпечення особового складу Збройних Сил України з переходом їх на професійну основу комплектації. Тема наукових досліджень: “Фінансове забезпечення соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України” (шифр - “Захист”), в межах якої визначено зміст поняття фінансове забезпечення соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей; розроблено методику оцінки ефективності витрачання коштів у сфері соціального забезпечення та напрями вдосконалення системи соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. введено до наукового обігу поняття “фінансове забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України” як сукупність заходів щодо акумулювання та розподілу фондів фінансових ресурсів для реалізації соціальних потреб особового складу збройних сил, адекватної особливостям військової служби, у процесі відтворення особистості військовослужбовців, працівників і службовців збройних сил та їх сімей; це дозволило обґрунтувати виділення таких складових реалізації соціального забезпечення у сфері Збройних Сил України як грошове, пенсійне, матеріально-побутове забезпечення військовослужбовців, заробітна плата працівників і службовців, забезпечення освітніх потреб, адаптація військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил України, а також забезпечення соціально-культурних потреб особового складу;У першому розділі “Теоретичні засади фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України” на основі комплексного підходу визначено економічну сутність фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України під час їх реформування та висвітлено концептуальні, правові і методичні засади їх дослідження. У розділі надано трактування понять “соціальна сфера збройних сил” та “фінансове забезпечення соціальної сфери збройних сил”. Зазначене дозволило обґрунтувати виділення таких складових реалізації соціального забезпечення у сфері Збройних Сил України як грошове, пенсійне, матеріально-побутове забезпечення військовослужбовців, заробітна плата працівників і службовців, забезпечення освітніх потреб, адаптація військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил України, а також забезпечення соціально-культурних потреб особового складу. У роботі узагальнено принципи фінансового забезпечення соціальної сфери збройних сил, а саме: централізація фінансового забезпечення соціальної сфери; науково-обґрунтований підхід до визначення обсягу асигнувань на соціальну сферу оборони країни; єдність та узгодженість роботи військових фінансово-економічних та спеціальних органів із установами фінансової системи у сфері соціального забезпечення; адекватність організації фінансового забезпечення соціальної сфери особливостям діяльності військ. У другому розділі “Фінансовий механізм забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України” розглянуто практичні аспекти фінансового забезпечення соціальної сфери збройних сил, можливість залучення додаткових альтернативних джерел фінансування видатків соціальної сфери та шляхи підвищення ефективності використання існуючих.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання щодо вдосконалення механізму фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України у період їх реформування. Запропоновано шляхи вдосконалення реалізації складових системи фінансового забезпечення соціальної сфери збройних сил, а саме: 1. Визначено, що фінансове забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України - це сукупність заходів щодо акумулювання та розподілу фондів фінансових ресурсів для реалізації соціальних потреб у процесі відтворення особистості військовослужбовців, працівників і службовців збройних сил та їх сімей, адекватних особливостям військової служби. В Україні вже сформовано необхідні інститути та правове поле, покликані регламентувати фінансове забезпечення, проте ще існує низка питань, які потребують вирішення, зокрема збільшення реальних доходів військовослужбовців, працівників та членів їх сімей; вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють процеси фінансування соціального забезпечення, а також чіткість та системність дотримання нормативно-правових актів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?