Фінансове забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації виробництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 197
Теоретичні підходи щодо місця фінансів у системі економічного відтворення інтенсивного типу. Закономірності економічного зростання при інтенсифікації виробництва. Значення іноземних інвестицій у формуванні інтенсивно-інноваційного розвитку виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТРобота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кривенко Костянтин Тарасович Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, заступник завідувача кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів. кандидат економічних наук, доцент Миронов Микола Демянович Академія муніципального управління, завідувач кафедри економіки підприємства Провідна установа: Державна установа „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, відділ економічного зростання та структурних змін в економіці м. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м.Формування сприятливого фінансового середовища, розроблення науковообгрунтованої системи забезпечення фінансовими ресурсами провідних технологічних способів виробництва та сучасних інновацій стають важливими, а тому конче необхідними чинниками прискореного економічного розвитку України. Світова економічна думка, починаючи з Дж.М.Кейнса, за останні 50-70 років зробила значні успіхи щодо посилення ролі фінансів в економічному прогресі. Прискорений перехід нашої країни на нову якість економічного зростання, яка досягається на основі інтенсифікації виробництва в умовах сучасного етапу науково-технічної революції, повинен грунтуватися на ефективному та умілому використанні фінансових ресурсів суспільства. З цього можна зробити висновок, що інтенсивний розвиток лише тоді має успіх, коли грунтується на використанні такого чинника, як фінанси в тісному звязку з фінансовою політикою. Так, залишаються дискусійними питання функцій фінансів, їхній (функцій) ролі в забезпеченні розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації виробництва, залежності економічного прогресу від фінансової політики держави.Як показали проведені теоретичні дослідження фінанси, як цілісна система, мають складну структуру: фінанси суспільства, фінанси державного сектора, фінанси приватного сектора, фінанси матеріального виробництва, фінанси окремих галузей, фінанси територіальних структур (органів самоврядування), фінанси підприємств і організацій, фінанси домогосподарств, міжнародні фінанси тощо. Фінанси створюють ту форму, в якій окремий капітал виступає в економіці, починаючи свій кругообіг як капітал. Обгрунтовано, що, фінанси є тією формою, в якій повинен виступати капітал кожного підприємства для перетворення його спочатку в продуктивний, потім - у товарний та грошовий, а в кінцевому результаті - у фінансовий. Показано, що вітчизняна теорія фінансів підприємства не використовує фінанси як складову функціональну форму при аналізі кругообігу капіталу. Сучасне підприємство використовує в процесі кругообігу капіталу фонди різноманітних цільових грошових ресурсів, тобто фінанси.У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в комплексному дослідженні сутності фінансового забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту, місця фінансів в структурі економічного відтворення та їх ролі у кругообігу капіталу підприємства, що стали підставою для отримання наукових і практичних результатів, а саме: 1. Використання фінансів, їх обороту в системі державного регулювання та мікропланування дозволяє враховувати і узгоджувати розвиток окремих господарських одиниць у відповідності з інтересами суспільства і держави вцілому та інтересами підприємств і організацій сфери матеріального і нематеріального виробництва. Практика перехідного періоду засвідчила, що фінанси в єдності з фінансовою політикою становлять серцевину вітчизняного господарського механізму та його окремих структурних ланок (сфер, галузей, регіонів, підприємств, фінансово-промислових груп). Саме як ланка господарського механізму фінанси виконують свої функції в економічній системі. Обгрунтовано, що, фінанси є тією формою, в якій повинен виступати капітал кожного підприємства для перетворення його спочатку в продуктивний, потім - у товарний та грошовий, а в кінцевому результаті - у фінансовий.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?