Фінансове забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації виробництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 197
Дослідження фінансового забезпечення інтенсивно-інноваційного розвитку. Роль фінансових ресурсів у формуванні національного виробництва інтенсивного типу. Основні шляхи посилення ролі фінансових ресурсів в інтенсифікації розвитку вітчизняного виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ з теми: «Фінансове забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації виробництва»Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Вадима Гетьмана, заступник завідувача кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Захист відбудеться „18” травня 2006 р. о 16.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м.Формування сприятливого фінансового середовища, розроблення науковообгрунтованої системи забезпечення фінансовими ресурсами провідних технологічних способів виробництва та сучасних інновацій стають важливими, а тому конче необхідними чинниками прискореного економічного розвитку України. Кейнса, за останні 50-70 років зробила значні успіхи щодо посилення ролі фінансів в економічному прогресі. Прискорений перехід нашої країни на нову якість економічного зростання, яка досягається на основі інтенсифікації виробництва в умовах сучасного етапу науково-технічної революції, повинен ґрунтуватися на ефективному та умілому використанні фінансових ресурсів суспільства. З цього можна зробити висновок, що інтенсивний розвиток лише тоді має успіх, коли ґрунтується на використанні такого чинника, як фінанси в тісному звязку з фінансовою політикою. Так, залишаються дискусійними питання функцій фінансів, їхній (функцій) ролі в забезпеченні розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації виробництва, залежності економічного прогресу від фінансової політики держави.Як показали проведені теоретичні дослідження фінанси, як цілісна система, мають складну структуру: фінанси суспільства, фінанси державного сектора, фінанси приватного сектора, фінанси матеріального виробництва, фінанси окремих галузей, фінанси територіальних структур (органів самоврядування), фінанси підприємств і організацій, фінанси домогосподарств, міжнародні фінанси тощо. Фінанси створюють ту форму, в якій окремий капітал виступає в економіці, починаючи свій кругообіг як капітал. Обгрунтовано, що, фінанси є тією формою, в якій повинен виступати капітал кожного підприємства для перетворення його спочатку в продуктивний, потім - у товарний та грошовий, а в кінцевому результаті - у фінансовий. Показано, що вітчизняна теорія фінансів підприємства не використовує фінанси як складову функціональну форму при аналізі кругообігу капіталу. Нами доводиться, що перша стадія руху кругообігу капіталу підприємства має таку форму: де Ф - фінанси, що направляються для формування умов виробництва і виступають як фінансовий капітал.У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в комплексному дослідженні сутності фінансового забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту, місця фінансів в структурі економічного відтворення та їх ролі у кругообігу капіталу підприємства, що стали підставою для отримання наукових і практичних результатів, а саме: 1. Практика перехідного періоду засвідчила, що фінанси в єдності з фінансовою політикою становлять серцевину вітчизняного господарського механізму та його окремих структурних ланок (сфер, галузей, регіонів, підприємств, фінансово-промислових груп). Саме як ланка господарського механізму фінанси виконують свої функції в економічній системі. Обгрунтовано, що, фінанси є тією формою, в якій повинен виступати капітал кожного підприємства для перетворення його спочатку в продуктивний, потім - у товарний та грошовий, а в кінцевому результаті - у фінансовий. У дисертації обгрунтовується, що перша стадія руху кругообігу капіталу підприємства має таку форму: де Ф - фінанси, що направляються для формування умов виробництва і виступають як фінансовий капітал.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?