Фінансове забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 175
Значення зовнішньоекономічної діяльності для економіки України. Сутність розрахункових відносин, класифікація форм. Співвідношення кредитів до обсягу імпорту та експорту. Необхідність застосування додаткового гарантійного забезпечення розрахунків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВРобота виконана в Українській академії банківської справи Національного банку України. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Міщенко Володимир Іванович, директор Центру наукових досліджень Національного банку України. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Білик Марія Дмитрівна, Київський національний економічний університет, кафедра фінансів підприємств, професор кафедри; Захист дисертації відбудеться “07” квітня 2006 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи Національного банку України за адресою: 40030, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії банківської справи Національного банку України за адресою: 40030, м.Це зумовлено як покращенням внутрішнього економічного становища України, її підприємств, намаганням держави відстоювати свої інтереси на міжнародній арені, так і появою більш широких можливостей для роботи у зовнішньоекономічній сфері. Однією з найбільших проблем українських підприємств залишається недостатня обізнаність про весь спектр можливостей щодо фінансового забезпечення розрахункових відносин в межах світового ринку. Враховуючи вищезазначені фактори, в роботі приділено основну увагу саме визначенню шляхів ефективного використання як наявних форм фінансового забезпечення розрахункових відносин, так і збільшенню можливостей застосування інших інструментів за рахунок поступового розширення їх кількості та якості. До звітів за цими темами включено пропозиції автора щодо аналізу та страхування фінансових ризиків, а також розробки заходів щодо фінансового забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. В процесі дослідження залежно від конкретних цілей і задач застосовувались відповідні методи аналізу і дослідження економічних процесів: при визначенні сутності розрахункових відносин у сфері ЗЕД підприємств - монографічний, методи аналізу, синтезу, індукції; при розробці методики визначення оптимальної форми фінансового забезпечення розрахункових відносин - розрахунково-аналітичний, економіко-математичне моделювання, метод експертних оцінок та спостережень; при вдосконаленні форм додаткового гарантійного забезпечення та класифікації форм фінансового забезпечення розрахункових відносин - монографічний, нормативний, метод конкретизації та аналізу; при обґрунтуванні необхідності створення Національного агентства з кредитування експорту та механізму здійснення міжнародних розрахунків з використанням електронних акредитивів - методи аналогії, спостереження, розрахунково-аналітичний, економіко-статистичний.У першому розділі дисертації “Теоретичні основи фінансового забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств” розглянуто значення зовнішньоекономічної діяльності для економіки України, сутність розрахункових відносин та необхідність їх фінансового забезпечення, а також форми фінансового забезпечення розрахункових відносин підприємств-учасників ЗЕД. Те ж саме можна говорити і про розрахункові відносини у ЗЕД підприємств, але, на нашу думку, вони окрім цього потребують додаткового гарантійного забезпечення, необхідність в якому обумовлена розтягненістю процесу розрахунків у часі, ризиковим характером ЗЕД. Подана класифікація дозволяє більш змістовно розглядати ті форми фінансового забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, які мають відношення саме до ЗЕД, враховує її специфіку і дає можливість надалі проводити детальне дослідження обраної теми. У другому розділі дисертації “Практика здійснення фінансового забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств” розглянуто проблеми організації фінансового забезпечення розрахункових відносин експортера та імпортера, роль кредитування як основної форми фінансової підтримки зовнішньоекономічної діяльності, а також доведено необхідність застосування додаткового гарантійного забезпечення розрахункових відносин підприємств-учасників ЗЕД. У третьому розділі дисертації “Вдосконалення фінансового забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств” обґрунтовано необхідність створення Національного агентства з кредитування експорту і конкретизовано основні напрямки його роботи з контрагентами з метою підвищення рівня державної фінансової, гарантійної та страхової підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств; запропоновано механізм здійснення міжнародних розрахунків в умовах української практики з використанням електронних акредитивів; розроблено методику визначення оптимальної форми фінансового забезпечення розрахункових відносин експортерів та імпортерів на основі використання методу аналізу ієрархій.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?