Фінансове управління районної державної адміністрації - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 102
Аналіз відділу доходів, фінансів виробничої сфери та розрахунків за енергоносії. Методика розрахунку прогнозного обсягу міжбюджетного трансферту місцевого бюджету. Аналіз відділу фінансового, кадрового, інформаційного та господарського забезпечення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами начальника Головного фінансового управління Івано-Франківської державної адміністрації, актами Галицької районної ради, прийнятими у межах її компетенції, а також положенням про управління. 6) організовує роботу, повязану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації; Разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів; 10) складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених місцевим бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня; 11) здійснює в установленому порядку організацію та управління виконання районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за бюджетами місцевого самоврядування, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним та районними бюджетами, передбачених статтею 66 Бюджетного кодексу України, проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків і зборів (обовязкових платежів) до таких бюджетів за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. Для визначення індексу відносної податкоспроможності відповідних бюджетів використовується кошик доходів місцевих бюджетів згідно із статтями 64 (крім доходів, зазначених у пунктах 2-5, 7-11, 13 частини першої статті 64) і 66 (крім доходів, зазначених у пунктах 2-6, 8-13, 15 частини першої статті 66) Бюджетного кодексу України та інших доходів, передбачених у державному бюджеті. Розрахунок обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на 2013 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснювався відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами в частині розрахунку обсягу таких доходів. Загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік затверджено у сумі 242899,3 тис. гривень, в тому числі: відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 75250,3 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду у сумі 74588,4 тис. гривень, по спеціальному фонду-2024,3 тис. гривень, субвенції з обласного бюджету у сумі 13181,5 тис. гривень, субвенції з інших місцевих бюджетів - 34560,0 тис. гривень, коштів, що надходять з інших бюджетів до районного бюджету-3926,7 тис. гривень.

План
Зміст

1. Загальна характеристика фінансового управління Галицької районної державної адміністрації

2. Аналіз відділу доходів, фінансів виробничої сфери та розрахунків за енергоносії

3. Аналіз бюджетного відділу

4. Аналіз відділу фінансового, кадрового, інформаційного та господарського забезпечення

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?