Фінансове управління формуванням прибутку сільськогосподарського підприємства - Статья

бесплатно 0
4.5 149
Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів середовища на прибуток сільськогосподарського підприємства. Забезпечення конкурентоспроможності та платоспроможності виробників. Вдосконалення фінансового менеджменту формування прибутку та його максимізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Фінансове управління формуванням прибутку сільськогосподарського підприємстваВ процесі формування прибутку підприємство повинно виконувати різні завдання, враховуючи протиріччя між платоспроможністю й прибутковістю: з одного боку, збільшувати обсяг фінансових ресурсів для забезпечення постійної платоспроможності підприємства, а з іншого - забезпечувати ефективність виробництва продукту і його конкурентоспроможність шляхом раціонального використання ресурсів. Управління прибутком повязано з основною, операційною діяльністю, тому її аналізом і контролем треба займатися постійно і в цьому звязку має сенс організувати на підприємстві систему управління прибутком і починати треба з організації інформаційного забезпечення керівників взаємоповязаними аналітичними даними про процеси формування прибутку [1, 3]. менеджмент платоспроможність прибуток фінансовий Рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств від всієї діяльності зменшився на 11,3 в.п , а розмір при прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції зменшився у 2013 р. до проти 2010р. на 10,8 в.п. Для подолання такого стану необхідно здійснювати вдосконалення системи фінансового управління формуванням прибутку підприємства через розробку дієвих заходів для виявлення та усунення впливу негативних факторів на його формування. Для дослідження кореляційного звязку за результативну ознаку У(х) обрано вартість отриманого чистого прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь (грн.), а за факторні ознаки: Х1-валова продукція на 100 га с.-г. угідь (тис. грн.), Х2 - валова продукція на 1 грн. активів (грн.), Х3 - валова продукція на 1 середньорічного працівника (тис. грн.), Х4 - прибуток від реалізації на 1 га с.-г. угідь (грн.), Х5 - валова продукція на 1 грн. витрат основного виробництва (грн.) [2].Таким чином в умовах зростаючої невизначеності вдосконалення фінансового управління формуванням прибутку можливе не лише через удосконалення систем організації та управління підприємством, а й за допомогою реформування механізмів на основі удосконалення обліково-аналітичних і контрольних функцій.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?