Фінансове середовище - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 39
Концепція обліку фактора ліквідності. Класифікація фінансових вкладень. Високоліквідні, низько ліквідні і неліквідні активи. Методи оцінки рівня ліквідності інвестицій: за часом, рівнем фінансових витрат. Метод розрахунку періоду окупності інвестицій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансові вкладення - це інвестиції в цінні папери, статутні капітали інших організацій, також у вигляді наданих іншим організаціям позиками. Класифікація фінансових вкладень здійснюється за різними ознаками: 1.Згідно ПБУ 19/02 «Облік фінансових вкладень» для прийняття до бухгалтерського обліку активів в якості фінансових вкладень необхідно одноразове виконання умов: · наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування права в організації на фінансові вкладення і на отримання грошових коштів або інших активів, що випливає з цього права; До фінансових вкладень належать: До фінансових вкладень не відносяться: 1. державні та муніципальні цінні папери, 2. цінні папери інших організацій, в т.ч. облігації, векселі; 3. вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (в т.ч. дочірніх і залежних господарських товариств); 4. надані іншим організаціям позики, 5. депозитні вклади в кредитних організаціях, 6. дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, і пр. 1. власні акції, викуплені в акціонерів; 2. векселі, видані організацією-векселедавцем організації-продавцю при розрахунках за продукцію, роботи, послуги; 3. вкладення в нерухоме та інше майно, що має матеріально-речову форму, що надаються за плату в тимчасове користування з метою отримання доходу; 4. дорогоцінні метали, ювелірні вироби, твори мистецтва та інші аналогічні цінності, придбані не для здійснення звичайних видів діяльності. З даного визначення випливає, що при оцінці ліквідності тих чи інших форм інвестицій використовується два основні критерії: час трансформації інвестицій у грошові кошти і розмір фінансових втрат інвестора, повязаних з цією трансформацією. Слід зазначити, що показники ліквідності інвестицій за часом і рівнем фінансових втрат знаходяться між собою у зворотному звязку, тобто якщо інвестор погоджується на великий рівень фінансових втрат при реалізації обєкта інвестицій, він швидше зможе його реалізувати і навпаки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?