Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної макроекономіки - Статья

бесплатно 0
4.5 169
Дослідження сутності, місця та ролі фінансового еккаунтинґу в економіці інформаційного суспільства. Висвітлення теоретичного і прагматичного аспектів рахівництва сучасної макроекономіки. Виявлення діалектичного зв’язку між ним та державними фінансами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стаття завершує цикл публікацій, присвячених дослідженню сутності, місця та ролі фінансового рахівництва (фінансового еккаунтинґу) в економіці інформаційного суспільства. Функціонуючи на поверхні фінансово-економічного життя у формі системної діяльності з виявлення, збору, аналітичного оброблення й надання відповідних продуктів і послуг, фінансове рахівництво поступово стає ключовим інститутом відкритої, тобто не обмеженої за доступом, інформації про фінансові відносини у суспільстві. У статті висвітлено теоретичний і прагматичний аспекти фінансового рахівництва сучасної макроекономіки, виявлено діалектичний звязок між ним та фінансами. Finance, representing the value (money) relations in a society, is part of the infrastructure of its economy, a determinant in its distribution and redistribution mechanism. Functioning on the surface of the financial and economic life in the form of systematic activity on exposure, collection, analytical treatment and provision of corresponding information of products and services, financial accounting has gradually become the key institute of opened - id est with unrestricted access - information about financial relations in society.Вартісний зріз макроекономіки представлений її фінансами, інформаційна підсистема яких (фінансове рахівництво), досліджуючи явища й процеси в країні, надає користувачам необхідну інформацію у відповідних показниках і описах. Метою статті є дослідження сутнісних засад фінансового рахівництва макроекономіки, його місця й ролі в інформаційній економіці України, напрацювання низки пріоритетних питань, що мають вирішуватися в її науково-освітній сфері, а також політиці та практиці управління фінансами. Фінансове рахівництво макроекономіки загалом, як і категорія фінансів зокрема, інформаційною підсистемою котрої воно є, має історичний характер, проявляється та розвивається на певних етапах функціонування суспільства. Отже, в інституційній архітектурі інформаційної економіки фінансове рахівництво органічно вплітається як у фінансові, так і в загальноекономічні інститути, зокрема в макроекономіку, виступаючи її інформаційно-інфраструктурною підсистемою. Таким чином, інститут фінансового рахівництва макроекономіки можна визначити як такий, що є інформаційно-інфраструктурною підсистемою макроекономіки, функціонування якої повязане з діяльністю зі збору, оброблення, аналізу, підготовки та подання користувачам (в першу чергу фінансовому менеджменту) в зрозумілих і зручних для них формах відкритої інформації щодо фінансів держави, місцевої влади, міждержавних обєднань, ринків і галузей економіки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?