Фінансове прогнозування виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств - Статья

бесплатно 0
4.5 153
Обґрунтування методичних засад прогнозування виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Сумської області. Розгляд практичного застосування основних методів фінансового прогнозування обсягів виробництва основних видів продукції рослинництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Фінансове прогнозування виробничої діяльності сільськогосподарських підприємствKey words: financial forecasting, extrapolation methods, yield, grain crops, virgin from sales, financial planning. Прогнозування виробничої сільськогосподарської діяльності в сучасних умовах забезпечує реалізацію перспективних напрямів відтворення робочої сили, відтворення основних та оборотних засобів, стимулювання розвитку аграрного сектору економіки. Саме тому вдосконалення системи планів на підприємстві, втілення нових прогресивних методів прогнозування стають сьогодні необхідними на сільськогосподарському підприємстві, оскільки стимулюють використання наявних і прихованих ресурсів та підвищують економічну ефективність його фінансово-господарської діяльності. Прогнозування обсягів виробництва та економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи в Україні в 2015 році здійснювалось в ітераційному режимі у такій послідовності: 1) аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку зернової галузі; Методом прогнозування виручки від реалізації продукції ТОВ АФ «Вікторія» було обрано методи екстраполяції та експоненціального згладжування, використання яких вважаємо оптимальним в сучасних економічних умовах.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?