Фінансове право: проблеми утвердження та ефективного застосування - Статья

бесплатно 0
4.5 123
Характеристика формування та застосування фінансового права України. Аналіз нагальної потреби законодавчого забезпечення державного регулювання банківської сфери, фондового ринку та похідних фінансових інструментів, сфери боротьби з відмиванням коштів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Андрій Ковальчук, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддяНові фінансово-економічні реалії XXI ст. вимагають від активного пошуку адекватних підходів і методів щодо розуміння місця і ролі фінансового права в економіці, виходячи не лише з національних умов, а і з глобальних тенденцій та вимірів. Розуміння предмету фінансового права, як "відносин з приводу розподілу та перерозподілу публічних фондів грошових коштів (державних та муніципальних) для задоволення публічних потреб" [3], визнається і нині переважною більшістю фахівців з теорії фінансового права. Таким чином, фінансовим правом регулюються фінанси держави і та частина недержавних фінансів, яка запускається в подальший круговорот як фінансовий капітал й інвестиційний ресурс та використовується як джерело фінансування загальнонаціональних програм і проектів. Обєктивна потреба більш глибокого вивчення та ефективного застосування фінансового права найбільш гостро проявляється під час фінансових криз, центром руху яких є грошовий капітал, а безпосередньою сферою банки, біржі, фінанси. Задля цього важливо вирішити такі завдання: проаналізувати стан та еволюцію фінансово-правової теорії в історичному контексті, а також дослідити розвиток теорії фінансового права України в процесі ринкових перетворень, завдяки чому системно показати процес виокремлення фінансового права в різновид науки та в окрему галузь юриспруденції; аргументувати необхідність і доцільність нових теоретичних узагальнень й підходів та ринкових оцінок щодо предмету фінансового права України в сучасних умовах; визначити критерії, різновиди та субєкти фінансових правовідносин у ринкових умовах і на цих засадах окреслити проблеми фінансової правосубєктності органів місцевого самоврядування та запропонувати законодавчі шляхи їх вирішення; аргументувати посилення в ринкових умовах правозастосовного потенціалу та юридичної дієвості норм фінансового права; дослідити й розкрити трансформацію фінансових правовідносин у юридично-галузевій парадигмі; обґрунтувати поняття фінансово-правового режиму та ринкові форми його застосування; визначити юридичні факти та юридичні конструкції як необхідні інструменти фінансово-правового регулювання дослідити публічно-правовий статус Центрального банку держави, зокрема, місце і роль в фінансовоправовій ієрархії, запропонувати конкретні зміни до Закону України.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?