Фінансове планування в банках - Автореферат

бесплатно 0
4.5 55
Планування як елемент системи управління банком. Модифікована організаційна структура банку. Нові методичні підходи до організації фінансового планування. Планування доходів і витрат підрозділів банку, оцінювання діяльності територіальних підрозділів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТРобота виконана на кафедрі банківської справи Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор, Тиркало Роман Іванович, Тернопільський національний економічний університет. кандидат економічних наук, доцент, Лапішко Марія Львівна, Львівський банківський інститут Національного банку України, декан факультету банківської справи. Захист відбудеться “23” січня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03. у Тернопільському національному економічному університеті за адресою: 46004, м.На сучасному етапі в кожному банку здійснюється фінансове планування не на основі системи загальноприйнятих цінностей і уявлень, а лише на індивідуальному сприйнятті дійсності окремими банкірами. Мета дисертаційної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад фінансового планування в банках, виявленні їх особливостей в умовах ринкової трансформації економіки України, а також розробці практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності банківської діяльності і покликаних підняти на якісно новий рівень управління фінансами в українських банках. розробити підходи до визначення фінансового результату: структурного підрозділу, клієнтів у взаємовідносинах з банком та послуги банку як комбінованого різновиду економічного аналізу та засобу визначення ефективності діяльності банку; удосконалено: дефініцію “фінансове планування” роботи банку як сфери діяльності вищого керівництва банку, що є одночасно робочим інструментом, який використовується в усіх сферах діяльності комерційного банку і спрямований на: визначення альтернативних напрямків та траєкторій розвитку банку, побудову шляхів досягнення цілей, розподіл ресурсів і всього того, що дає банку конкурентні переваги; Запропоновано розділити процес фінансового планування на етапи (рис.1) (в даному поділі враховано й усунуто головні недоліки “традиційних розподілів”), що дозволяють коректно скласти фінансовий план діяльності банку: аналіз мікро-та макросередовища банку, а також аналіз виконання фінансового плану; безпосереднє складання проекту фінансового плану; розгляд проекту фінансового плану; затвердження проекту фінансового плану; виконання фінансового плану, що дозволяють коректно скласти фінансовий план банку.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що полягає у розробці теоретичних та практичних засад фінансового планування у банках. Головний обовязок фінансового планування полягає у визначенні альтернативних напрямків та траєкторій розвитку банку, постановці цілей, розподіл ресурсів і всього того, що дає банку конкурентні переваги. Аналіз підходів до фінансового планування показав, що серед розмаїття методів планування жоден з них окремо не дозволяє відобразити та врахувати у фінансовому плані специфіку діяльності банку. Тільки комплексне використання методів економічного аналізу, коефіцієнтного, нормативного, балансового аналізів, дисконтування грошових потоків, багатоваріантності (сценаріїв), із застосуванням методу прогнозування, дає можливість порівнювати різноманітність сценаріїв розвитку фінансів банку і на основі систематизації та осмислення отриманої інформації вибрати оптимальні шляхи руху вперед, передбачати загрози та випереджувати негативні наслідки вибраних шляхів розвитку.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?