Фінансове планування на підприємстві - Лекция

бесплатно 0
4.5 69
Дослідження сутності фінансової стратегії підприємства. Цілі перспективного планування. Шляхи визначення обсягу грошових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання в ринкових умовах. Структура й зміст фінансового плану.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Фінансове планування на підприємствіПерспективне планування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його діяльності. За умов ринкової економіки підприємств, самостійності підприємств виникає обєктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. Фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства.Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення діяльності підприємства і прискорення кругообігу виробничих фондів, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Фінансове планування має орієнтуватися на ринкову конюнктуру, ураховувати ймовірність настання певних подій, поведінку підприємства в результаті змін матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Фінансове планування розвязує такі питання: 1) які доходи - грошові кошти може мати підприємство в своєму розпорядженні; У фінансовому плануванні використовується балансовий метод порівняння грошових потоків: з надходження і витрат. Економіки-математичне моделювання - дає можливість перейти в плануванні від середніх величин до оптимальних варіантів, шляхом побудови моделі за якою є можливість обрахувати вплив змін даних по факторних показниках на зміну даних головного, результативного показника.Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок та витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану. Річний фінансовий план характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідний для фінансово-господарської діяльності. Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне планування. Баланс надходжень коштів показує, коли у підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобовязань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства.

План
Зміст

1. Фінансова стратегія підприємств

2. Зміст, завдання та методи фінансового планування

3. Зміст фінансового плану та порядок його складання

4. Зміст і значення оперативного фінансового плану

1. Фінансова стратегія підприємств

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?