Фінансове планування - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 39
Сутність та значення фінансового планування на підприємстві. Його необхідність та основні етапи. Зміст фінансового плану та порядок його складання. Характеристика його розділів. Характеристика основних методів планування. Елементи фінансового планування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2.2 Основні етапи фінансового планування на підприємстві3.2 Зміст фінансового плану та порядок його складанняФінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Актуальність фінансового планування сьогодні є очевидною, так як для успішної господарської діяльності потрібне забезпечення фінансових можливостей, одержання необхідних для цього засобів, та досягнення прибутковості всіх видів діяльності підприємства. За допомогою планування зводиться до мінімуму невизначеність ринкового середовища та його негативні наслідки для субєкта господарювання. Фінансове планування дає змогу розвязати такі конкретні питання: • які грошові кошти може мати підприємство у своєму розпорядженні; Показники всіх планових фінансових інструментів базуються на планах з обсягу виробництва, асортименту товарів і послуг, собівартості продукції.Успішна реалізація таких планів забезпечує досягнення відповідної конкурентної позиції на ринку та сприяє подальшому економічному зростанню підприємства. Фінансове планування - це процес розробки системи фінансових планів, який полягає у визначенні фінансових цілей, встановленні ступеня відповідності цих цілей поточному фінансовому стану підприємства та формулюванні послідовності дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Процес фінансового планування обовязково включає такі етапи: · аналіз поточного фінансового стану підприємства, · прогнозування майбутніх значень планових показників, · безпосереднє складання планів та розробка процедури внесення коректив в процес реалізації планів. Запровадження системи фінансового планування на підприємстві передбачає не тільки складання та затвердження фінансових планів, а й контроль за їх виконанням та внесення необхідних змін до них в процесі їх реалізації. Прогнозування є досить складним етапом фінансового планування, який потребує від фінансового менеджера високого рівня фахової підготовки у сфері не тільки фінансів, а й вищої математики та програмування, а також розуміння того, що математичні методи - це лише ефективний інструментарій, який не може замінити здатність фінансиста виділяти найважливішу інформацію, правильно її оцінювати та передбачати майбутні зміни на ринку.Основне завдання фінансового планування полягає в тому, щоб представити передбачувану виробничо-господарську діяльність підприємства і необхідні для її реалізації управлінські рішення у виробничо-господарських або фінансово-економічних розрахункових величинах і проаналізувати, як ці рішення вплинуть на доходи і витрати підприємства. Воно необхідне для того, щоб формувати всі, хто входить і що йдуть потоки платежів усередині підприємства та між підприємством та зовнішнім середовищем з урахуванням стану платіжних засобів за один або кілька періодів. Потоки платежів та запаси платіжних коштів для фінансового планування потрібно визначати за виглядом, розміром і моменту часу їх настання виходячи з передбачуваної діяльності підприємства в планованому періоді. Фінансове планування є в першу чергу для збереження фінансової рівноваги підприємства, а з іншого боку перешкоджає накопиченню зайвих ліквідних коштів. Фінансове планування має охоплювати всі фінансово-економічні та виробничо-господарські процеси, а отже, і всі платежі всередині підприємства і звязують його з зовнішнім середовищем, а саме: · планування потоку грошових коштів, виходячи зі стану платіжних коштів на початок періоду;Фінансове планування може здійснюватися за допомогою декількох методів. Нормативний метод фінансового планування передбачає визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах та джерелах їх формування на основі заздалегідь встановлених норм та нормативів. В фінансовому плануванні застосовується ціла система норм та нормативів, тобто існують загальнодержавні, регіональні, місцеві (муніципальні), галузеві нормативи та нормативи, визначені на конкретних підприємствах.. Даний метод фінансового планування є найбільш простим та доступним, тому актуальною проблемою є розробка економічно обґрунтованих норм та нормативів для формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Четвертий етап передбачає увязування показників фінансових планів з виробничими, комерційними, інвестиційними та іншими планами і програмами, що розробляються підприємством.Фінансовий план - це документ, який розкриває спосіб досягнення фінансових цілей підприємства та узгоджує доходи з витратами. Як правило, фінансовий план містить розділи, що стосуються особливостей інвестиційної, фінансової, дивідендної та облікової політики підприємства на плановий період. У розділах плану, зокрема, мають бути обґрунтовані та розкриті: • політика фінансування капіталовкладень і специфіка управління довгостроковими фінансовими вкладеннями підприємства протягом планового періоду; Баланс доходів і видатків складається на підприємствах.

План
Зміст

Вступ

Розділ І. Фінансове планування на підприємстві

1.1 Сутність та значення фінансового планування на підприємстві

1.2 Необхідність фінансового планування

Розділ ІІ. Основні методи фінансового планування на підприємстві

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?