Фінансові засади розвитку комунальної власності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 90
Визначення поняття фінансового інституту комунальної власності, розкриття його ролі у формуванні доходів і видатків місцевих бюджетів. Аналіз використання комунальної власності органами місцевого самоврядування як фінансово незалежних суб’єктів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИРобота виконана у Науково-дослідному фінансовому інституті Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. Науковий керівник: кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Зайчикова Віталіна Вікторівна, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, директор Інституту Захист відбудеться 21 жовтня 2009 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті Академії фінансового управління Міністерства фінансів України за адресою: 04119, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України за адресою: 04119, м. Уточнено визначення поняття місцевого фінансового інституту комунальної власності, розкрито його роль у формуванні доходів і видатків місцевих бюджетів.Це обумовлює необхідність проведення наукового дослідження фінансових засад розвитку комунальної власності з метою підвищення ефективності використання органами місцевого самоврядування наданих їм Конституцією України повноважень. Актуальність досліджень фінансових засад розвитку комунальної власності підтверджується основними завданнями, визначеними Концепцією реформування місцевих бюджетів, що передбачають перетворення місцевих бюджетів у ефективний інструмент соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, а також проголошення в Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 р. концентрації капітальних видатків бюджету на створенні комунальної інфраструктури одним зі шляхів підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів. Дисертація виконувалася в рамках наукових тематичних планів Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України за темами: «Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів» (№ ДР 0107U003799), у межах якої автором проведено аналіз формування видатків місцевих бюджетів, повязаних з функціонуванням комунальної власності та «Нормативно-правове забезпечення формування доходів місцевих бюджетів» (№ ДР 0107U003800), що містять рекомендації автора щодо вдосконалення законодавства України з метою підвищення надходжень від використання обєктів комунальної власності. обґрунтовано необхідність запровадження принципів ефективного використання комунальної власності з метою узгодження фінансових та соціально-економічних показників, поєднання бюджетного фінансування обєктів комунальної власності з можливістю отримання доходів від підприємницької діяльності, залучення фінансових ресурсів приватного сектора, міжнародних фінансових організацій, що забезпечить диверсифікацію джерел фінансування комунальної інфраструктури, посилить можливості органів місцевого самоврядування щодо здійснення запозичень на фінансових ринках, сприятиме гармонізації вітчизняних та міжнародних стандартів у галузі фінансів місцевого самоврядування; дістали подальшого розвитку: - визначення впливу комунальної власності на формування бюджетів місцевого самоврядування, які полягають у забезпеченні оптимізації видатків обєктів комунальної власності за допомогою ефективного фінансового менеджменту цих обєктів на основі переходу від оперативного управління поточними видатками до перспективного планування бюджетів розвитку;Розкрито теоретичні засади комунальної власності як складової інституційної інфраструктури місцевих фінансів, що визначає зміст фінансової автономії органів місцевого самоврядування, а також дозволяє територіальним громадам мати додаткові власні джерела доходів. Згідно з теоретичними положеннями вчення про місцеві фінанси комунальна власність становить фінансову основу місцевого самоврядування, відображає закономірності розвитку фінансів органів місцевого самоврядування, а доходи від комунального майна та підприємств належать до «власних доходів». Наслідком всіх цих процесів є виникнення нових фінансових відносин, що ґрунтуються на принципах бюджетної децентралізації, фінансової автономії місцевого самоврядування та є основоположними, засадничими в ефективному розвиткові комунальної власності, оскільки, з одного боку, надають органам місцевого самоврядування необхідні повноваження для ефективного управління та розпорядження комунальною власністю, з іншого - створюють належні передумови ефективного функціонування комунального сектора економіки як складової суспільного сектора, сприяють формуванню достатніх фінансових ресурсів місцевого самоврядування та оптимальному їх використанню. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення розвитку комунальної власності та встановлено субєкти, які мають вплив на фінансові процеси в комунальному секторі, а також здійснено порівняння національного законодавства з європейськими принципами функціонування комунальної власності, визначеними в Рекомендації Ради Європи 132 (2003) «Про комунальну власність у світлі принципів Європейської хартії місцевого самоврядування».

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?