Фінансові важелі управління державним боргом - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 84
Місце державного боргу в системі державних фінансів, економічні передумови його формування. Моніторинг внутрішнього державного боргу в Україні, аналіз динаміки його зростання. Зовнішні запозичення в системі економічного розвитку та безпеки країни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: " ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ”

Київ-2002В умовах формування та функціонування ринкової економіки значно посилюється роль та значення такого компонента державних фінансів як державний борг. Внутрішній борг держави становить собою заборгованість уряду по державних цінних паперах, по невиплаті заробітної плати у всіх галузях народного господарства, взаємозаборгованість підприємств між собою і державі, боргу держави підприємствам за продукцію. Державний борг деформує економіку, гальмує розвиток реальних економічних процесів і в кінцевому рахунку не дозволяє ефективно розвиватися країні. В перехідній економіці України державний борг все більше набуває характеру не лише фінансової, але і соціально-політичної проблеми, яка прямо повязана з проблемою економічної безпеки країни. Важливого значення набуває питання управління та обслуговування державного боргу в контексті тих економічних труднощів, які вже впродовж восьми років переживає Україна. державний борг україна моніторингПід державним боргом розуміють всю суму випущених і непогашених боргових зобовязань держави (як внутрішніх, так і зовнішніх) включаючи видані гарантії за кредитами, що надаються іноземним позичальникам, місцевим органам влади, державним підприємствам. Державний внутрішній борг - це економічна категорія, що відображає підсистему економічних відносин між державою (включаючи місцеві органи влади) та кредиторами з числа юридичних та фізичних осіб. Останні мають бути сплачені власникам державних цінних паперів у визначені державою строки. Крім суто державного внутрішнього боргу який визначається сумою випущених центральним урядом облігацій та інших видів боргових зобовязань, а також кредитних цінних паперів, що випущені місцевими органами влади (штати, муніципалітети, окремі великі міста, як правило адміністративні центри) до внутрішнього державного боргу включається також заборгованість державних підприємств. Прихильники позиції, що заперечує твердження щодо тягаря державного боргу, яка була панівною до другої світової війни і нині підтримується деякими впливовими економістами, вважають, що витрати поточного використання ресурсів, залучених шляхом державних позик, не можуть бути перенесені на майбутні покоління, і тому державний борг - не тягар для них.Бюджетний дефіцит збільшує державний борг, а зростання боргу, в свою чергу, потребує додаткових витрат бюджету на його обслуговування і тим самим збільшує бюджетний дефіцит. Але якість самого бюджетного дефіциту може бути різною: а) дефіцит може бути повязаний з необхідністю здійснення значних державних вкладень в розвиток економіки. в) дефіцит може відображати кризові явища в економіці, її розвал, неефективність фінансово-кредитних звязків, нездатність уряду тримати під контролем фінансову ситуацію в країні. Бюджетний дефіцит виник як результат негативних явищ в економічному та політичному житті держави і посилює їх, якщо він перевищує встановлені світовим досвідом показники, в рамках яких бюджетний дефіцит, як правило, керований у цивілізованому суспільстві. Інфляційним джерелом фінансування бюджетного дефіциту є монетизація дефіциту, яка відбувається в результаті позик центрального банку урядові та купівлі центральним банком державних цінних паперів.Відповідно, державний внутрішній борг країни - це борг перед юридичними особами та перед фізичними особами, що володіють державними цінними паперами та компенсаціями за них. На даний час державний борг в Україні, в тому числі внутрішній не розраховується централізовано і немає відомостей про спроби об?єднання зусиль різних державних інститутів, які були б спрямовані на те, щоб звести всю інформацію, що мається стосовно загальної суми державного боргу, визначення її співвідношення з іншими загальними макроекономічними показниками (ВВП, обсяг зовнішньої торгівлі, тощо). До складу внутрішнього державного боргу згідно з Законом входять позичання уряду України і позичання, здійснені при безумовній гарантії уряду. В січні 1997 року прийнято Закон України "Про структуру державного внутрішнього боргу України за станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1996 та 1997 роки". Сумарний обсяг державного внутрішнього боргу в Україні на 1 січня 1996 року становив 8 002 222 910 гривень, в тому числі заборгованість держави перед юридичними особами, включаючи заборгованість уряду за внутрішніми позиками становила 253 290 877 гривень, або 3,17% від загальної величини державного боргу (див.В Україні, як і в ряді інших країн, що виникли на терені колишнього СРСР створився специфічний внутрішній борг, що виник в державі перед населенням в результаті невчасної виплати заробітної плати пенсій, стипендій, інших соціальних виплат. Проблема подолання заборгованості з виплати заробітної плати включає економічні, соціальні, політичні і правові аспекти.

План
Зміст

Вступ

Розділ І. Економічна природа державного боргу

1.1 Державний борг в системі державних фінансів

1.2 Економічні передумови формування державного боргу

Розділ 2. Моніторинг внутрішнього державного боргу в Україні

2.1 Структура державного внутрішнього боргу України

Рис 2.3 Динаміка зростання внутрішнього боргу України

2.2 Специфіка внутрішнього боргу держави

2.3 Управління та обслуговування державного внутрішнього боргу

Розділ 3. Зовнішні запозичення в системі економічного розвитку та безпеки України

3.1 Динаміка формування зовнішньої заборгованості України

3.2 Застосування нововведень в управлінні і обслуговуванні державним зовнішнім боргом

3.3 Державний борг в контексті економічної безпеки

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?