Фінансові відносини підприємства з державою - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 82
Фінансові відносини як економічні відносини між суб"єктами, які пов"язані з формуванням, розподілом і використанням грошових коштів з метою забезпечення потреб держави, підприємств і громадян. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Курсова робота з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» на тему: «Фінансові відносини підприємства з державою».2 Оцінка стану фінансових відносин підприємства з державою3. Рекомендації щодо покращення фінансових відносин підприємства та державиНалагодження нормальних фінансових відносин між рівнями державної фінансової системи України багато в чому залежить від наявності та дотримання законів України, подолання місцевими органами фінансової безпорадності. За допомогою системи оподаткування, а також різних платежів і відрахувань підприємств до державного бюджету та інших централізованих фондів держава через свої фінансові органи реалізує право власності на засоби виробництва, вилучаючи у підприємств і централізуючи частину їх прибутку, тобто держава одержує від підприємств кошти. Підприємства також можуть одержувати від держави кошти. Державна фінансова підтримка підприємств здійснюється за допомогою прямих асигнувань, наприклад централізованих капітальних вкладень і дотацій, а також як надання різних економічних пільг (з оподаткування, через звільнення від сплати певних платежів). Державні органи застосовують систему податків, платежів, ренти за користування землею, орендної плати, одержання частки прибутку за наявності у підприємства частини власності, що належить державі.Фінанси підприємств - відносно самостійна сфера системні фінансів держави, що охоплює коло грошових відносин, повязаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємств на основі управління їх грошовими потоками. Підприємство є самостійним господарюючим субєктом, володіє правами юридичної особи, яка провадить продукцію, товари, надають послуги, виконують роботи, які займаються різними видами економічної діяльності, метою якої є забезпечення суспільної потреби, одержання прибутку і збільшення капіталу. Суспільне значення фінансів підприємств: Фінансові ресурси, концентріруемих державою і використовуються ним для фінансування різних громадських потреб, формуються в основному за рахунок фінансів підприємств По-друге, воно є передусім органом управління даною територією і не більше того, передавальною ланкою між державою і господарюючими субєктами, що знаходяться на даній території, тобто одним з ланок системи, званої державою. У складі кожної з позначених раніше груп фінансових відносин можна виділити більш конкретні їх разновідності.В групу відносини між державою і господарюючими субєктами обєднані фінансові відносини, що виникають з приводу: - наділення державою новостворюваного державного госпрозрахункового підприємства основними і оборотними засобами;Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс за три останні роки, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства: Позитивне: * за аналізований період майно підприємства збільшилось на 474,93 тис. грн. або 17,22%, проте слід відмітити, що дане збільшення відбулося у 2010-2011 фінансовому році, а за період 2009-2010 рр. спостерігалося зменшення майна підприємства на 108,00 тис. грн. або на 3,92%; * за період з 2009 по 2011 рік кошти підприємства зменшились на 498,03 тис. грн. або 67,38%, що негативно позначилось на показниках ліквідності підприємства (зокрема на коефіцієнті абсолютної ліквідності який у 2011 році склав 0,08 пунктів при нормативному значенні 0,20 - 0,35 пунктів). Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Таким чином, як свідчать дані таблиці 2.2, у 2011 році фінансова стійкість підприємства дещо покращилась у порівнянні з попередніми періодами і тип фінансової стійкості підприємства змінився з кризового на нестійкий. Розглянемо докладніше показники фінансової стійкості підприємства (див. табл.В Курсовій роботі розкриті теоретичні засади оподаткування підприємств, його формування, становлення і розвиток в Україні в контексті вдосконалення механізмів стягнення ПДВ і податку на прибуток, підвищення ефективності податкового контролю, що дало змогу по-новому розвязати актуальні народногосподарські питання, які є сьогодні досить важливими для фінансової теорії і практики. Визначено, що при оподаткуванні прибутку підприємницьких структур необхідно ввести прогресивну шкалу оподаткування прибутку підприємств в залежності від розміру абсолютної суми прибутку і рівня рентабельності продукції.Рецензія на курсову роботу на тему: «_____________________________________________________________________________________________________________________________» студента(ки) ____ курсу групи _________ ___________ форми навчання Виконання курсової роботи1.

План
Зміст фінансовий економічний грошовий

Вступ

1. Основи організації фінансових відносин підприємств з державою.

1.1 Сутність та види фінансових відносин підприємств

1.2 Державне регулювання фінансових відносин підприємств з державою

Висновки за 1 розділом

2. Аналіз фінансових відносин підприємства з державою

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?