Фінансові та стратегічні складові контролінгу в інноваційних процесах на машинобудівному підприємстві - Статья

бесплатно 0
4.5 192
Характеристика методичних підходів до формування основних фінансових та стратегічних складових контролінгу у розвитку інноваційних процесів. Рівень та динаміка ключових фінансових орієнтирів. Інноваційні рішення у фінансовій складовій системи контролінгу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансові та стратегічні складові контролінгу в інноваційних процесах на машинобудівному підприємствіВ статті досліджено проблемні питання щодо науково - методичних підходів до формування фінансової та стратегічної складових контролінгу в інноваційних процесах на машинобудівному підприємстві, які забезпечують здатність підприємства формувати конкурентні переваги, ідентифікувати проблеми та використовувати чинники успіху, забезпечувати стійку результативність, що у сукупності спрямовано на досягнення глобальної мети підприємства. Таким чином, система контролінгу, що грунтується на інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування, контролю та управління і забезпечує отримання, обробку та узагальнення інформації про діяльність підприємства, супроводжує будь - які інноваційні процеси на промисловому підприємстві. Однак негативні процеси, що відбуваються як на макро -, так і на мікрорівні дають змогу стверджувати, що спостерігається ускладнення внутрішніх умов функціонування промислових підприємств, посилюється мінливість зовнішнього середовища, наявні системні кризові явища в економіці України, має місце недостатній рівень підготовленості управлінського персоналу, тобто існує потреба у подальшому пошуку науково - методичних підходів до формування фінансової та стратегічної складових контролінгу в інноваційних процесах на промислових підприємствах. Фінансові складові контролінгу в інноваційних процесах на машинобудівному підприємстві полягають у розробці науково - методичного підходу по ідентифікації ключових орієнтирів, на досягнення яких повинні бути спрямовані дії керівництва підприємства на шляху досягнення глобальної цілі підприємства. Волкової [3, с.142 - 154], доцільно виділити такі етапи: побудова (відтворення) моделі структури цілей та функцій на конкретний момент часу; формування варіанта (варіантів) структури цілей та функцій в умовах функціонування підприємства на момент розробки; функціонально-вартісний аналіз варіантів структури цілей та функцій з метою визначення оптимального.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?