Фінансові стратегії у реалізації завдань підвищення конкурентоспроможності банків - Статья

бесплатно 0
4.5 155
Визначення ролі фінансових стратегій у формуванні конкурентних переваг сучасних вітчизняних банків з метою підвищення їх конкурентоспроможності на фінансовому ринку. Проблем взаємозв"язку понять "конкурентоспроможність" та "конкурентні переваги" банку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВОтже, сучасні умови діяльності банків підвищують актуальність вирішення проблем розвитку методів фінансового стратегічного управління у напрямку пошуку нових джерел формування конкурентних переваг банків на ринку банківських послуг. До вітчизняних науковців, праці яких присвячені проблемам аналізу впливу фінансової стратегії на конкурентоспроможність та конкурентні переваги банківських установ, варто віднести: Д. Незважаючи на достатню кількість наукових праць, які визначають вплив фінансових стратегій на підвищення конкурентоспроможності банків проблемам пошуку нових джерел конкурентних переваг банків на ринку приділено недостатньо уваги. Зазначимо, що для визначення теоретичних засад впливу фінансових стратегій у діяльності банків на розвиток конкуренції необхідно дослідити сутність понять «фінансова стратегія», «конкурентоспроможність» та «конкурентні переваги» банку з урахуванням специфіки банківської діяльності. Визначаючи велике значення фінансової стратегії для подальшого розвитку теоретичних та методологічних засад конкуренції, розглянемо детальніше основні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність» та «конкурентні переваги».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?