Фінансові складові ділової активності в діяльності малих підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Дослідження основних параметрів впливу на динаміку ділової активності малих підприємств на прикладі харчової промисловості. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення економічних механізмів стимулювання ділової активності малих підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСОВІ СКЛАДОВІ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВРобота виконана в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України Редькін Олександр Семенович, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Парсяк Володимир Никифорович, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, декан інженерно-економічного факультету, завідувач кафедри фінансів;Функціонування малих форм підприємництва в різних країнах світу свідчить, що малі підприємства виробляють 40-60% ВВП. На жаль, повільність і суперечливість становлення малих та середніх форм підприємництва в Україні не дозволяє повною мірою використати можливості розвитку приватного сектора економіки. Ці обставини зумовили вибір теми, основних напрямків, внутрішньої логіки та структурної побудови дисертаційної роботи. діловий активність малий підприємство харчовий промисловість Відповідно до поставленої мети в роботі розвязувалися такі завдання: - узагальнити та теоретично доповнити економічні відносини в контексті мотивації ділової активності малих підприємств на основі розгляду світових тенденцій та особливостей формування підприємницького середовища в Україні; розробити рекомендації щодо впровадження системи податкових знижок за результатами діяльності малих підприємств харчової промисловості, які конкретизують важелі та стимули підтримки їх ділової активності;У першому розділі «Теоретичні основи становлення підприємницького середовища та фінансової підтримки розвитку малих підприємств в Україні» розглянуто питання щодо визначення поняття мале підприємництво та його ролі у процесі господарювання; простежено тенденції розвитку малих підприємств у країнах світу та в Україні; розкрито сучасні проблеми економіко-правового регулювання та фінансової підтримки малих підприємств; визначено фінансово-економічні складові ділової активності та ефективності діяльності малих підприємств; запропоновано напрямки формування державної стратегії регулювання діяльності малих підприємств в Україні. Дослідження теоретичних основ та проблем становлення і розвитку підприємництва в Україні дозволило здобувачу зробити висновок, що мале підприємництво стало масовим явищем, яке впливає на всі сторони суспільного життя. У 2000 році до таких підприємств належало кожне четверте мале підприємство, в 2008 році - майже кожне третє. У другому розділі «Порівняльні характеристики ділової активності в діяльності малих підприємств харчової промисловості» досліджено особливості розвитку малих підприємств Одеського регіону протягом 2000-2008 років; встановлені параметри найбільш ефективних підприємств харчової промисловості; здійснено комплексний аналіз фінансово-економічних показників діяльності низки малих підприємств регіону, що виробляють хліб та хлібобулочні вироби; проведено прогнозування фінансових показників за допомогою трендового аналізу та надано пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності та ділової активності малих підприємств харчової промисловості. При цьому зберігаються головні негативні моменти його розвитку, серед яких слід відзначити: збитковість малих підприємств; незадовільну, з погляду розвитку матеріального виробництва, галузеву структуру малих підприємств; незадовільний фінансово-економічний стан більшості малих підприємств; зношеність основних виробничих фондів і використання відсталих технологій; нерівномірний розвиток малих підприємств по території області, наявність впливу значного неофіційного (тіньового) сектора.У роботі здійснено розрахунки економічної ефективності від застосування можливих варіантів чинних в Україні (спрощеної чи загальної) систем оподаткування малих підприємств, за умови незмінності обсягів продажів та асортименту товарів (робіт, послуг), цінових параметрів, витрат виробництва та обігу, інших техніко-економічних показників роботи підприємства. Результати проведених розрахунків свідчать, що в діючих умовах господарювання при застосуванні альтернативної системи оподаткування окремі малі підприємства мають можливість збільшення чистого прибутку, наслідком чого стане підвищення їх ефективності та ділової активності. Автором пропонується враховувати й додатковий економічний ефект (втрати) від зміни системи оподаткування, якій розраховується шляхом зниження: економії витрат на оплату праці бухгалтерів або економічних працівників підприємства; витрат на придбання бланків податкової звітності; втрат від зміни системи оподаткування, повязаних з операціями, початок яких припадає на період роботи за звичайною системою оподаткування, а закінчення - за альтернативною системою оподаткування; додаткових втрат, не врахованих при визначенні зміни суми податкових зобовязань.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?