Фінансові ризики - Реферат

бесплатно 0
4.5 31
Вивчення поняття і видів фінансових ризиків підприємства. Ризик як невід’ємний елемент процесу існування організації на ринку. Небезпека грошових втрат, що випливає зі специфіки тих чи інших господарських операцій. Обезцінення реальної вартості капіталу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ризик виникає тоді коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості , що воно найефективніше. Більшість ситуацій яким притаманний ризик є дуже важко прогнозованими та контрольованими тому усунути ризик повністю майже неможливо. Водночас ризик слід розглядати як невідємний елемент процесу існування організації на ринку. Фактично якщо основною метою функціонування організації є максимізація прибутку то він (прибуток) є винагородою за вдало взятий на себе ризик. У кожній ситуації, що повязана з ризиком постає питання: що означає доцільний ризик, де межа, що відокремлює доцільний ризик від нерозумного.Небезпеку таких втрат виражають собою фінансові ризики. Ризики бувають чисті і спекулятивні. Особливістю фінансового ризику є імовірність настання збитку в результаті проведення яких-небудь операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з фондовими цінними паперами, тобто ризику, що випливає з природи цих операцій. До фінансових ризиків відносяться кредитний ризик, процентний ризик - валютний ризик: ризик упущеної фінансової вигоди.Фінансова діяльність підприємства повязана з багатьма ризикам, степінь впливу яких на результати його діяльності значно підвищується з переходом до ринкової економіки. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють найбільш значиму роль в загальному “портфелі ризиків” підприємства. Ризик-категорія ймовірнісна і його вимірюють як ймовірність певного рівня втрат. Виникає в процесі реалізації товарів і послуг.Причини зниження обємів реалізації товарів і послуг у результаті зміни конюнктури ринку збуту, підвищення закупівельних цін, непередбачене зниження обєму закупок, втрати товару в процесі обертання, підвищення витрат у процесі обертання (в торгівлі). Фінансовий ризик проявляється у сфері економічної діяльності підприємства, прямо пов ‘язаний з формуванням його прибутку і характеризується можливими економічними його збитками в процесі здійснення фінансової діяльності.Цей ризик генерується недосконалою структурою капіталу (використання великої частки позичених коштів), що породжують незбалансування вхідних і вихідних грошових потоків підприємства по обємах. Цей ризик генерується зниженням рівня ліквідності оборотних активів, що породжують розбалансування вхідного і вихідного грошових потоків підприємства в часі. Цей вид ризику характеризується можливістю обезцінення реальної вартості капіталу (у формі фінансових активів підприємства), а також очікуваних доходів від здійснення фінансових операцій в умовах інфляції. По характеризуючому обєкту . виділяють наступні групи фінансових ризиків: * Ризик окремої фінансової операції .Він характеризує в комплексі весь спектр видів фінансових ризиків, властиві певній фінансовій операції (наприклад, ризик властивий придбаню конкретної акції. * Ризик фінансової діяльності підприємства в цілому.Комплекс різноманітних видів ризиків, властивих фінансовій діяльності підприємства, визначається специфікою організаційно-правової форми його діяльності, структурой капітала, складом активів співвідношенням постійних і змінних витрат.Інвестуванню капіталу завжди супроводжують вибір варіантів інвестування і ризик. Фінансовий ризик, як і будь-який ризик, має математично виражену імовірність настання втрати, що спирається на статистичні дані і може бути розрахована з досить високою точністю. Тому особлива увага приділяється постійному удосконалюванню управління ризиком - ризику-менеджменту. Ризик-менеджмент представляє систему оцінки ризику, управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають у процесі бізнесу. Ризиком можна керувати, використовуючи різноманітні міри, що дозволяють деякою мірою прогнозувати настання ризикової події і вчасно вживати заходів до зниження ступеня ризику.

План
План фінансовий ризик грошовий втрата обезцінення

Вступ

1. Поняття і види фінансових ризиків

2. Класифікація фінансових ризиків підприємства

3. Принципи управління фінансовими ризиками

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?