Фінансові ризики у банківській діяльності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 78
Теоретичні засади фінансових ризиків. Аналіз методів мінімізації фінансових ризиків в діяльності комерційних банків України. Шляхи захисту від фінансових ризиків у банківській діяльності. Розрахунок економічного ефекту при зміні цінової політики банку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. Спеціальність 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредитРобота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України ГЛУЩЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, Харківський національний університет імені В.Н. ФЕДОСІК ІРИНА МИХАЙЛІВНА, Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України, доцент кафедри банківської справи. Захист відбудеться “16”червня 2006 року о”1600” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 Харківського національного університету імені В.Н. З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Перехід економіки України до ринкових відносин породили значне коло проблем для субєктів ринку в галузі фінансової діяльності, в тому числі факторів ризику у підприємницькій діяльності. Високий рівень фінансових ризиків у банківській діяльності призвів до характерних змін у кредитно-інвестиційному портфелі банків: останнім часом спостерігається стабільно переважна частка серед загального обсягу наданих кредитів короткострокових (тобто найменш ризикованих). Досить високим залишається рівень процентної складової фінансового ризику в діяльності банків, оскільки на сьогоднішній день жоден з існуючих видів цінних паперів, що знаходяться у біржовому та позабіржовому обігу в межах України (крім облігацій державної внутрішньої позики) не можна визнати повноцінним. Отже, ситуація, що склалася, вимагає якнайскорішої розробки методів захисту від фінансових ризиків у банківській сфері, які відповідали б вимогам доступності, гнучкості, легкості використання і, головне, адаптованості до практики сучасної діяльності на фінансових ринках України. На перших етапах дослідження українських авторів І.Т.Балабанова, О.В.Васюренка, С.В.Валдайцева, В.В.Глущенка, В.І.Міщенка, А.М.Мороза, С.К.Жевнеровича, Г.Клейнера, Н.Е.Соколинської, Б.Г.Федорова, І.М.Федосик, О.І.Ястремського та інших носили практичну спрямованість і піддавали аналізу теоретичні проблеми фінансових ризиків настільки, наскільки це було необхідно для надання загального уявлення про природу економічних ризиків.У першому розділі “Теоретичні засади фінансових ризиків” визначається сутність еволюції категорії ризику в економічній теорії та теоретичне обґрунтування категорії фінансового ризику з розглядом основних методів оцінки його рівня . Ми стверджуємо, що ризик як невизначеність несе в собі потенційну можливість як втрат, так і прибутку. В дисертації доведено, що податковий ризик - це фінансовий результат, який по-перше, банк отримує в результаті змін в галузі оподатковування у тому числі від зміни нормативних документів НБУ; по-друге, вірогідна можливість втрат банку від порушення податкового законодавства субєктами господарювання. Так, якщо клієнти банку обкладені податком (Т) в 20 копійок з 1 гривні, і якщо без оподатковування на місяць обсяг доходу клієнта у вигляді відсоткових відрахувань банку становить 100 гривень, то двадцятивідсоткове обкладання коштів підвищить податкові надходження в бюджет і за допомогою цього зменшить обсяг доходу клієнта, збільшуючи комерційний ризик банку. Як висновок, треба відзначити, що податковий ризик має місце в діяльності будь-якого банку, і, в головному, залежить від впливу зовнішніх факторів, хоч наслідки стосуються безпосередньо конкретного банку.У дисертації проведено теоретичне дослідження і подано нове вирішення важливої наукової проблеми обґрунтування засад управління фінансовими ризиками комерційних банків. Стійкість фінансової системи комерційних банків значною мірою залежить від уміння впливати та регулювати фінансові ризики, рівень яких зростає в умовах нестабільності, невизначеності та наростання кризових явищ у перехідній економіці. Сучасні підходи до визначення природи фінансових ризиків комерційних банків виявляють вплив на рівень ризиків, характеризують впливом важелі як систему, однак вони не дають ефективного результату як на рівні окремих банків, тік і на державному рівні у цілому. Запобігання такій можливості передбачає проведення НБУ ефективної регулюючої політики, спрямованої на обґрунтування заходів, альтернативним існуючим в галузі стабілізації ризиків у фінансовій діяльності банків. Природа економічного ризику, що полягає у невизначеності внаслідок зрушень на макро-та мікрорівні і викликаних ними коливань результатів господарювання відносно очікуваних (прогнозних) значень повинна по-перше, відноситись і до фінансових ризиків комерційних банків; по-друге, розглядатися комплексно, як у позитивному, так і в негативному аспектах; по-третє, враховувати спекулятивний характер фінансового ризику, тобто можливість одержання внаслідок існування невизначеності у фінансовій сфері як збитків, так і прибутків.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?