Фінансові ризики у банківській діяльності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 78
Сучасні засоби та механізми впливу на рівень фінансових ризиків, що існують в Україні. Розробка моделі впливу податкових платежів на рівень банківського ризику при умові оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих як нарахований процент по вкладу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Перехід економіки України до ринкових відносин породили значне коло проблем для субєктів ринку в галузі фінансової діяльності, в тому числі факторів ризику у підприємницькій діяльності. Досить високим залишається рівень процентної складової фінансового ризику в діяльності банків, оскільки на сьогоднішній день жоден з існуючих видів цінних паперів, що знаходяться у біржовому та позабіржовому обігу в межах України (крім облігацій державної внутрішньої позики) не можна визнати повноцінним. В дисертації доведено, що податковий ризик - це фінансовий результат, який по-перше, банк отримує в результаті змін в галузі оподатковування у тому числі від зміни нормативних документів НБУ; по-друге, вірогідна можливість втрат банку від порушення податкового законодавства субєктами господарювання. Так, якщо клієнти банку обкладені податком (Т) в 20 копійок з 1 гривні, і якщо без оподатковування на місяць обсяг доходу клієнта у вигляді відсоткових відрахувань банку становить 100 гривень, то двадцятивідсоткове обкладання коштів підвищить податкові надходження в бюджет і за допомогою цього зменшить обсяг доходу клієнта, збільшуючи комерційний ризик банку. Як висновок, треба відзначити, що податковий ризик має місце в діяльності будь-якого банку, і, в головному, залежить від впливу зовнішніх факторів, хоч наслідки стосуються безпосередньо конкретного банку.У дисертації проведено теоретичне дослідження і подано нове вирішення важливої наукової проблеми обґрунтування засад управління фінансовими ризиками комерційних банків. Стійкість фінансової системи комерційних банків значною мірою залежить від уміння впливати та регулювати фінансові ризики, рівень яких зростає в умовах нестабільності, невизначеності та наростання кризових явищ у перехідній економіці. Сучасні підходи до визначення природи фінансових ризиків комерційних банків виявляють вплив на рівень ризиків, характеризують впливом важелі як систему, однак вони не дають ефективного результату як на рівні окремих банків, тік і на державному рівні у цілому. Запобігання такій можливості передбачає проведення НБУ ефективної регулюючої політики, спрямованої на обґрунтування заходів, альтернативним існуючим в галузі стабілізації ризиків у фінансовій діяльності банків. Природа економічного ризику, що полягає у невизначеності внаслідок зрушень на макро-та мікрорівні і викликаних ними коливань результатів господарювання відносно очікуваних (прогнозних) значень повинна по-перше, відноситись і до фінансових ризиків комерційних банків; по-друге, розглядатися комплексно, як у позитивному, так і в негативному аспектах; по-третє, враховувати спекулятивний характер фінансового ризику, тобто можливість одержання внаслідок існування невизначеності у фінансовій сфері як збитків, так і прибутків.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?