Фінансові ризики суб’єктів господарювання: оцінка і зниження їх негативного впливу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 155
Сутність і класифікація фінансових ризиків суб"єктів господарювання. Концепція оцінки і зниження негативного впливу фінансових ризиків. Практичні рекомендації зі збільшення потенціалу зниження негативного впливу фінансових ризиків суб"єкта господарювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Фінансові ризики субєктів господарювання: оцінка і зниження їх негативного впливуРобота виконана в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі фінансів і банківської справи (м. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Лактіонова Олександра Анатоліївна Донецький національний університет, доцент кафедри „Фінанси і банківська справа” (м. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Косова Тетяна Дмитрівна, Донецький національний університет економіки і Торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, професор кафедри контролю і аналізу господарської діяльності (м. Захист відбудеться 15 квітня 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.07 Донецького національного університету за адресою: 83015, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83001, м.Дана тенденція значно розширює сферу управління фінансовими ризиками, які традиційно є обєктами управління фінансового сектору, стають основними дестабілізуючими факторами впливу і тому областю управління нефінансового сектору. Разом із тим, незважаючи на існуючи наукові розробки в області управління економічними та фінансовими ризиками, дослідженню проблеми оцінки фінансових ризиків економічних субєктів нефінансового сектору економіки приділено вкрай недостатню увагу. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт кафедри "Фінанси і банківська справа" Донецького національного університету „Удосконалення фінансово-кредитних механізмів регулювання економіки” (номер державної реєстрації 0104U004651), „Механізм управління гнучкістю фінансової системи субєктів господарювання” (номер державної реєстрації 0108U001592), „Удосконалення фінансово-кредитних механізмів управління економічним розвитком України” (номер державної реєстрації 0109U007300), у яких автор брав участь як співвиконавець. Автором запропоновано концепцію оцінки і зниження негативного впливу фінансових ризиків субєктів господарювання, а також вдосконалено методичні підходи до оцінки фінансових ризиків і потенціалу їх зниження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення теоретико-методичних основ і розробка практичних рекомендацій щодо оцінки і зниження негативного впливу фінансових ризиків субєктів господарювання, які спрямовано на підвищення їх фінансової стійкості.У розділі 1 „Теоретичні основи фінансових ризиків субєктів господарювання” досліджено сутність та здійснено класифікацію фінансових ризиків; проаналізовано чутливість субєктів господарювання до фінансових ризиків в Україні напередодні фінансової кризи; вдосконалено концепцію оцінки і зниження негативного впливу фінансових ризиків субєктів господарювання. Звідси, виявлено сутнісні ознаки (характеристики), що дозволяють виділити фінансові ризики із загальної сукупності економічних ризиків: фінансовий характер випадкової події; фінансовий характер відносин, в яких виникає ризик; вплив на обєкти управління фінансами; приналежність до обєктів фінансового управління; наявність наслідків їх впливу у вигляді порушення фінансових цілей або результатів. Відповідно, виділено: первинні (зовнішні) фінансові ризики; фінансові ризики окремих видів фінансових відносин і видів діяльності субєкта господарювання, інтегральні ризики системоутворюючих фінансових характеристик і інтегральні ризики порушення фінансових інтересів учасників. Так, для випадку, коли число фінансових ризиків, які впливають на фінансовий параметр, більше двох, загальний рівень ризику зміни того чи іншого фінансового показника складе (r(F)): (1) де і - середньоквадратичні відхилення факторів ризиків ri і rj, - коефіцієнт кореляції зміни факторів ризиків ri і rj, і - частки фінансового показника, чутливого до ризиків ri і rj в загальній його величині. При цьому, такий потенціал оцінюється шляхом визначення міри здатності субєктів господарювання уникати фінансових ризиків, повністю поглинати фінансові ризики, поглинати фінансові ризики із впливом на фактори уразливості до них, а також здатності їх поглинання із передачею відповідальності за компенсацію наслідків третій стороні (фінансовим посередникам) в розрізі окремих видів фінансових ризиків.Сутнісними ознаками (характеристиками), що дозволяють виділити фінансові ризики із загальної сукупності економічних є: фінансовий характер випадкової події; фінансовий характер відносин, у яких виникає ризик; вплив на обєкти управління фінансами; належність до обєктів фінансового управління; наявність наслідків їх впливу у вигляді порушення фінансових цілей або результатів.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?