Фінансові ризики на підприємстві - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 61
Поняття, види і класифікація фінансових ризиків, їх вплив на фінансову стійкість підприємств. Основні методи управління фінансовим ризиком. Організаційно-економічна характеристика ПАТ "Промінвестбанк". Оцінка фінансових, валютних та кредитних ризиків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність даної теми полягає в тому, що фінансовий ризик і пошук ефективних підходів до управління ними став одним із найважливіших напрямків розвитку сучасної економічної науки. У широкому розумінні ризиком називають невизначеність у відношенні здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. В бізнесі ризик повязується, насамперед, з фінансовими втратами, що виникають у випадку його реалізації. Оскільки повністю уникнути ризиків неможливо, то ними можна і треба свідомо керувати, зважаючи на те, що всі види ризиків взаємоповязані, їх рівень постійно змінюється під впливом динамічного оточення. фінансовий ризик управління валютнийСаме невизначеність стану зовнішнього середовища та внутрішньої ситуації змушує підприємця брати на себе ризик, який може зумовлювати як виграш, так і втрати. Під фінансовим ризиком розуміється ризик, що виникає при фінансовому підприємництві або підчас укладання фінансових угод, тобто, коли в ролі товару виступає або валюта, або цінні папери, або кошти. Фінансовий ризик - це дії в неясній, невизначеній обстановці, повязаної з грошово-фінансовою сферою, що означає погрозу грошових утрат підприємством, банком, підприємцем. Стратегію уникнення ризиків можна ідентифікувати також як пасивну стратегію управління ризиком, адже субєкт господарювання абстрагується від здійснення будь-яких заходів, спрямованих на попередження негативних наслідків для його фінансово-господарської діяльності, джерелом яких є сукупність ризиків. При цьому управління ризиками забезпечує узгодженість фінансово-господарської діяльності субєкта господарювання за такими напрямами, як операційна та інвестиційна діяльність, фінансування та фінансовий контролінг, які в сукупності і формують систему фінансового менеджменту на підприємстві.До таких заходів перш за все слід віднести відмову від здійснення фінансових операцій з надмірно високим рівнем ризику. Депозитного і процентного ризиків можна уникнути шляхом відмови від зберігання грошових коштів на депозитних рахунках та їх вкладення у короткострокові цінні папери (але при цьому виникає не тільки ризик упущеної вигоди, а й інфляційний ризик). Цей метод ризик-менеджменту використовується лише для уникнення негативних наслідків несистематичних (специфічних) ризиків, які залежать від самого підприємства. Незалежно від того, який ризик мінімізується за допомогою диверсифікації, принцип ризик-менеджменту єдиний - максимально розподілити грошові вкладення між різноманітними активами для того, щоб уникнути значних фінансових втрат у випадку, коли окремі активи стають збитковими під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів[25]. Залежно від конкретних напрямків і видів діяльності підприємство може використовувати диверсифікацію з метою зменшення таких видів ризику: виробничий ризик (диверсифікація видів діяльності й асортименту продукції); депозитний ризик (диверсифікація депозитного портфеля шляхом розміщення вільних залишків грошових коштів не в одному, а декількох банках); кредитний ризик (диверсифікація кредитного портфеля шляхом надання відстрочок платежу більшому колу покупців продукції з одночасним лімітуванням обсягу кредиту в розрахунку на одного клієнта); валютний ризик (диверсифікація валютного портфеля шляхом формування валютного кошика" з метою уникнення ризику вибору валюти); ризик фінансового інвестування (диверсифікація портфеля цінних паперів за видами фінансових інструментів, строками інвестицій, галузями та регіонами діяльності емітентів тощо); ризик реального інвестування (диверсифікація портфеля інвестиційних проектів за строками, регіонами, галузями і т. ін.).З позиції фінансової діяльності, ризик - це ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку порівняно з прогнозним варіантом. Уникнути невизначеність в підприємництві неможливо, адже вона являє собою елемент обєктивної дійсності, тому що завжди існує аспект неоднозначності розвитку, неможливості точного прогнозування певних подій, неповної чи недостовірної інформації. Фінансовий ризик впливає на багато аспектів господарської діяльності підприємства, однак найбільш суттєво його вплив виявляється у двох напрямках: 1. рівень ризику впливає на формування рівня прибутковості фінансових операцій підприємства - ці два показники тісно взаємоповязані і представляють собою єдину систему "прибутковість - ризик"; У цьому значно допомагає розробка політики управління ризиками, що представляє собою складову загальної фінансової стратегії підприємства і полягає у розробці цілої системи заходів з виявлення фінансових ризиків, оцінювання рівня їх концентрації та імовірності виникнення, попередження небажаних наслідків ризикових подій та компенсації понесених втрат. Логічно розглядати оцінку ризику як інтегрований етап процесу управління ризиком, що включає якісний і кількісний аналіз ризику, а також співвіднесення отриманого обєктивного уявлення про ступінь ризику із субєктивним його сприйняттям особою, що приймає рішення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?