Фінансові результати діяльності великих, середніх і малих підприємств України - Статья

бесплатно 0
4.5 145
Аналіз особливостей діяльності підприємств України в контексті оцінки їх реального вкладу в обсяги виробництва продукції. Вивчення показників прибутку до оподаткування, чистого прибутку, збитку, рівня рентабельності в залежності від розмірів підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Фінансові результати діяльності великих, середніх і малих підприємств УкраїниУ статті проаналізовано основні показники діяльності великих, середніх, малих і мікропідприємств України в контексті оцінки їх реального вкладу в обсяги виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) та отриманих у процесі основної діяльності фінансових результатів. Досліджено зміну за 2010-2014 роки таких фінансових показників підприємств, як прибуток до оподаткування, чистий прибуток, збиток, рівень рентабельності в залежності від розмірів підприємств. Виявлено не сприяючі підвищенню рівня капіталізації та інноваційному розвиткові країни тенденції кардинального збільшення обсягів збитків та суттєвого зменшення величини чистого прибутку підприємств, особливо середніх, малих та мікропідприємств, які в загальній структурі займають 99 відсотків. Запропоновано посилити вплив держави на процеси структурування і обєднання підприємств з метою розширення виробництва та активізації зайнятості на великих і середніх підприємствах, що створить більш сприятливі умови для впровадження інновацій та розвитку індустріальних галузей національної економіки.Максимізація прибутку орієнтує підприємця на вдосконалення процесу виробництва, підвищення продуктивності праці, ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, пошук вільних ринків збуту, активізацію зайнятості тощо. Якщо в 2013 році чисті збитки лише на 12% були більшими за прибутки, то в 2014 році - чистий збиток збиткових підприємств перевищив чистий прибуток прибуткових підприємств в 3,9 рази. обсяг продукція прибуток рентабельність Зокрема представники неокласичної теорії вважають, що метою діяльності підприємства може бути тільки максимізація прибутку, оскільки це дозволяє більш точно визначити стратегію поведінки та напрями розвитку фірм [4, с. Разом з тим, предметом аналізу, на наш погляд, повинні бути не лише чинники, які створюють умови для максимізації прибутків, а й особливості формування чистого прибутку (збитку) на підприємствах в залежності від їх розмірів. В основу аналізу в статті покладені дані за 2010 - 2014 роки щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами, які органами статистики розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, що визначені в Господарському кодексі України в редакції від 22.03.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?